Wijk- en huisnummering in Baarle-Nassau

In de periode 1840 tot 1939 bestond Baarle-Nassau uit wijken die elk werden aangeduid met een letter.
De huizen hadden net als nu een huisnummer.
Bij de aanleg van het bevolkingsregister in 1840 bestond de gemeente uit negen wijken, aangeduid met de letters A t/m I. Opmerkelijk is datvoor de wijken A t/m H een doorlopende huisnummering is gebruikt, maar voor wijk I een eigen huisnummering. (1) .

1840-1860 was de periode van het eerste bevolkingsregister. Hiervoor werden andere tellingen gebruikt, zoals de volkstellingen, waarvan die van 1811, de bekendste was. Maar ook dienstboderegisters, lijst met vertrokken personen en lijsten met ingekomen personen.

In de periode van 1840 tot 1860, werdt het wijksysteem omgegooid en daardoor ook de huisnummering.
Zoals ik daarnet al vermelde, bestond Baarle-Nassau voor 1840 uit 9 wijken.
De wijkindeling was als volgt (1) :
Wijk A

 • SIngel nr 1-13
 • Brouwerij nr 14
 • Kerkstraat nr 15-21
 • Kerkhof nr 25-27
 • Klokkestraatje nr 27A
 • Oosteneind nr 28-32

Wijk B

 • Hoogbraak nr 33-35
 • Loveren nr 35A-61

Wijk C

 • Boschoven nr 62-75

Wijk D

 • Oordeelschestraat nr 76-84 88-90
 • 3 huizen nr 85-87
 • Oordeelheikant nr 91-100
 • Groot Bedaf nr 101-110
 • Klein Bedaf nr 111-113

Wijk E

 • Nijhoven nr 114-115 127-134
 • Keijzershoek nr 116-121
 • Veldbraak nr 122-126
 • liefkenshoek nr 136-139

Wijk F

 • Reth nr 140-150
 • Schaluinen nr 152-158
 • Ghil nr 159

Wijk G

 • Gorpeind nr 160-164
 • Eikelenbosch nr 165-171
 • Hoogeind nr 172-174
 • Heesboom nr 175-182
 • Reuth nr 183-187
 • Heining nr 188-191

Wijk H

 • Ulicoten nr 192-256

Wijk I

 • Castelre nr 1-55

Hierna werden de wijken bij-eengeveegd en hernummerd. Zo kwam Bedaf bij wijk A. Schaluinen werd B en Castelre werd D. Na deze reorganisatie bestond Baarle-Nassau nog slechts uit 4 wijken.
De uitgifte van huisnummers was tot 1900 gebonden aan een bepaalde systematiek. Die bestond hieruit, dat alle wijken behalve Castelre een nummersysteem hadden, te weten de nummers 1 t/m 260.
Na 1900 kreeg iedere wijk, zoals dat ook al bij Castelre van toepassing was, zijn eigen nummeringssysteem.
Vanaf 1840 tot 1939 hebben, ongeacht het gebruikte nummeringssysteem, huisnummeringswijzigingen plaatsgevonden. Het opschuiven van de nummering in Castelre kon gemakkelijk vanwege het betrekkelijk lage aantal huizen en vanwege zijn eigen systematiek.

(1) Bron: regionaal archief Tilburg

Scroll naar boven