Islamitsche kalender
islamitischekalender

De islamitische jaartelling is de jaartelling die begint met het jaar waarin de hidjra of de emigratie van de profeet Mohammed van Mekka naar Medina…

Frans republikeinse jaartelling
republiekkalender 2

De Franse Republikeinse Kalender werd tijdens de Franse Revolutie, die duurde van 1789 tot 1804, ingevoerd en wordt ook aangeduid met de term Franse revolutionaire…

Juliaanse jaartelling
juliaansekalender

De Juliaanse kalender werd ingevoerd door Julius Caesar. (Bron : wikipedia) Ze bestond uit een cyclus van 1461 dagen, namelijk 3 jaren van 365 dagen…

Joodse kalender
joodsekalender

De joodse jaartelling rekent vanaf het jaar waarvan het jodendom aanneemt dat de schepping van de wereld heeft plaatsgevonden. (Bron : wikipedia) Op grond van…

Gregoriaanse jaartelling
gregoriaansekalender

De Gregoriaanse kalender, een aanpassing van de daarvoor gebruikte Juliaanse kalender, werd voor het eerst voorgesteld door de Napolitaanse arts Aloisius Lilius, en werd overgenomen…

Scroll naar boven