Genealogie

Genealogie of stamboomonderzoek is een discipline van de geschiedkunde die zich bezighoudt met voorouderlijk onderzoek en de afstamming van een familie. (Bron: Wikipedia)

De werkgroep Genealogie is er voor u, om u te helpen bij uw onderzoeken. Eerder al hebben vrijwilligers veel bronnen verzameld. Een aantal families uit ons heemgebied (Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Ulicoten, Castelre en Zondereigen) zijn reeds uitgezocht en hebben een kwartierstaat of cirkeldiagram.

Let Op : Controleer altijd de gegevens die u op onze website vindt. Ook wij kunnen fouten maken.

Hieronder een overzicht van bronnen. Mocht u hier uw antwoord niet vinden dan kunt altijd nog uw vraag stellen op : genealogie@amaliavansolms.org

Kerkhoven in ons heemgebied

Scroll naar boven