In 1947 werd in Baarle onder leiding van kapelaan Kramer een heemkundekring opgericht. Na het vertrek van de kapelaan in 1953 ging de vereniging langzaam ter ziele. Op 8 juni 1976 werd overgegaan tot de stichting van heemkundekring Amalia van Solms (zie foto). In Nederland werd datzelfde jaar als 45ste lid aangesloten bij de overkoepelende stichting ‘Brabants Heem’. Langs Belgische zijde werd in 1992 toegetreden tot het ‘Verbond voor Heemkunde, gouw Antwerpen’.

Image

De ingebruikname van een eigen heemhuis op 9 september 1989 betekende een belangrijke stap vooruit in het bestaan van de vereniging. Op korte tijd verdrievoudigde het ledenaantal en werd de werking nieuw leven ingeblazen. Jaarlijks worden sindsdien ongeveer 25 activiteiten georganiseerd voor alle mensen die Baarle in hun hart dragen. Op ongeveer 65 andere momenten van het jaar is het Heemhuis gewoon open als ontmoetingsruimte en ook dan is iedereen welkom.

Scroll naar boven