Onze Heemkundekring

Ontdek hier alles over onze doelstellingen en activiteiten

Het huwelijk van Frederik Hendrik en Amalia van Solms

De vereniging houdt zich actief bezig met het erfgoed van het eigen heem om belangstelling te wekken voor onze leefgemeenschap in heden en verleden, onze kennis ervan te vergroten en het waardevolle van vroeger te behouden.

Heemkundekring Amalia van Solms is werkzaam in de tweelinggemeente Baarle-Hertog (B) – Baarle-Nassau (NL), waartoe ook de woonkernen Ulicoten (NL), Castelré (NL) en Zondereigen (B) behoren. ‘Amalia’ is zowel aangesloten bij de Stichting Brabants Heem (NL) als bij het Verbond voor Heemkunde, gouw Antwerpen (B). 

De eigenheid van Baarle, met name de acht eeuwen oude enclavesituatie, eist onze aandacht op en biedt een unieke kans om ons te onderscheiden van andere heemkundekringen in de regio.

Onze statutaire doelstellingen:

Het beoefenen van de heemkunde, als bundeling van kundigheden, studie en werkzaamheden, gericht op het eigene van de eigen gemeenschap in heden en verleden: de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle–Hertog.

Het wekken van belangstelling voor eigen streek en volk in brede kring door
•    het verenigen van alle personen uit Baarle en omgeving die werkzaam willen zijn op heemkundig terrein;
•    samenwerking te zoeken met andere heemkundekringen of verenigingen uit het eigen heem die ter bereiking van het gestelde doel van nut
kunnen zijn;
•    het houden van vergaderingen, studieavonden, spreekbeurten, excursies en tentoonstellingen;
•    het vormen en stimuleren van werkgroepen;
•    het ontplooien van activiteiten tot behoud van het eigen natuur- en cultuurbezit;
•    het inrichten van een heemkundige bibliotheek;
•    het uitgeven van een periodiek en brochures en boeken etc.;

Het Heemhuis staat centraal in onze vereniging. Bijna alle activiteiten vinden er plaats of vangen eraan.
 

Image

Scroll naar boven