Deze website gebruikt cookies. Accepteer de cookies als u alle functionaliteiten van deze website wilt gebruiken.

Afbeelding van het logo

Image

Ons logo werd kort na de oprichting van de heemkundekring getekend door Jos de Swart naar een idee van Ed Loffeld: uit het wapen van Amalia van Solms nam hij 2 rozetten (embleem uit het wapen van Solms) en een jachthoorn (embleem uit het wapen van Oranje). De spreuk onder het logo luidt: ‘volhoudend vorder ik’. Het is de vertaling van het devies van Philips Willem van Oranje, in het begin van de 17de eeuw tegelijkertijd Heer van Baarle-Nassau en van Baarle-Hertog.

Terugblik op 25 jaar Amalia

heemkundekring presenteert zich aan de bevolking in 1977

'Terugblik op 25 jaar Amalia' dateert uit 2001 en is de persoonlijke visie van Herman Janssen op 25 jaar heemkundekring Amalia van Solms.  

Deel 1. Voorzitterschap van Gerard van de Lindeloof (1976-1984)

Uit een grijs verleden

De geschiedenis van de heemkundebeoefening in Baarle begint in het jaar 1947, tevens het oprichtingsjaar van de Stichting Brabants Heem. Christoffel Kramer was toen de contactpersoon voor een Baarlese heemkundekring met tien ‘jongens’ die lidgeld betaalden, waaronder Cees Verschueren. (*01) Kramer was geboren in Oosterhout op 4 oktober 1914. Van 1945 tot 1952 was hij kapelaan in Baarle-Nassau. Hij was een man met veel humor en clowneske invallen. (*02) In 1949 zetelde kapelaan Kramer ook in het hoofdbestuur van Brabants Heem. Diverse opgravingen vonden plaats onder zijn bezielende leiding, o.a. aan de Sint-Salvatorkapel. Verder leverde hij een viertal Baarlese bijdragen aan het tijdschrift Brabants Heem.

Korte geschiedenis

In 1947 werd in Baarle onder leiding van kapelaan Kramer een heemkundekring opgericht. Na het vertrek van de kapelaan in 1953 ging de vereniging langzaam ter ziele. Op 8 juni 1976 werd overgegaan tot de stichting van heemkundekring Amalia van Solms (zie foto). In Nederland werd datzelfde jaar als 45ste lid aangesloten bij de overkoepelende stichting ‘Brabants Heem’. Langs Belgische zijde werd in 1992 toegetreden tot het ‘Verbond voor Heemkunde, gouw Antwerpen’.

Image

De ingebruikname van een eigen heemhuis op 9 september 1989 betekende een belangrijke stap vooruit in het bestaan van de vereniging. Op korte tijd verdrievoudigde het ledenaantal en werd de werking nieuw leven ingeblazen. Jaarlijks worden sindsdien ongeveer 25 activiteiten georganiseerd voor alle mensen die Baarle in hun hart dragen. Op ongeveer 65 andere momenten van het jaar is het Heemhuis gewoon open als ontmoetingsruimte en ook dan is iedereen welkom.