Deze website gebruikt cookies. Accepteer de cookies als u alle functionaliteiten van deze website wilt gebruiken.

Beleidsplan 2016-2020

Beleidsplan 2016-2020

   
  Status per maart 2019
1. Bestuurlijke organisatie  
1.1 Scholing voor bestuur, werkgroepen, vrijwilligers aanbieden. Nagaan waar nood aan is in het kader van de doelstellingen van onze vereniging. <50%
1.2 Conferentiedag organiseren voor bestuursleden. Themavergaderingen houden voor coördinatoren en leden van werkgroepen. <50%
1.3 De vereniging breidt nog steeds uit. De taken van de bestuursleden nemen daarmee ook toe in omvang en gewenste kundigheid. Heroverwegen/herverdelen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op basis van tijdsbeschikking, interesse en kundigheid. Tijdig starten met het benaderen van kandidaatbestuursleden. >50%
1.4 Verenigingsarchief actueel maken en houden. <50%
1.5 Verbreding personele inzet Bidoc >50%
   
2. Huisvesting  
2.1 Het heemhuis verdient het weer om een stevige onderhoudsbeurt te krijgen. Nadere analyse in wenselijk, evenals nader overleg met de verhuurder. >50%
2.2 Bevorderen meer gebruik van heemhuis door leden en aanverwante organisaties. <50%
   
3. Ledenorganisatie  
3.1 Structureel leden actief betrekken bij activiteiten. >50%
3.2 Sociale media inzetten om jongeren en gezinnen te bereiken. Iemand benoemen om de jeugdjongerenmarkt te bewerken. >50%
3.3 Een "Dankjewel" organiseren voor de meest betrokken vrijwilligers. >50%
   
4. Administratieve organisatie  
4.1 Nastreven om het aantal automatische incasso's uit te breiden. >75%
4.2 ICT-infrastructuur in het heemhuis updaten c.q. optimaliseren. De investering is nodig om op een meer gebruiksvriendelijke manier de faciliteiten in het heemhuis beschikbaar te kunnen stellen voor leden en belangstellenden. >75%
   
5. Heemkundige activiteiten  
5.1 Erfgoedvastlegging >75%
5.1.1 Fotomateriaal (digitaal en hard copy) vastleggen in een databank. >75%
5.1.2 Inventariseren, registreren en digitaal vastleggen van ons erfgoed. >75%
5.2 Het blijven inspelen op actuele gebeurtenissen in onze gemeenschap, vanuit onze herdenkingskalender (150 jaar Bels Lijntje in 2017), in samenwerking met andere betrokken partijen. >75%
5.3 Ondersteuning verlenen bij het realiseren/openstellen van wandelpaden. Hierdoor de cultuur-historische grensoverschrijdende wandelmogelijkheden binnen ons werkgebied verbeteren. >75%
5.4 Actualiseren van de terugkerende activiteiten. >75%
5.5 Ondersteuning geven om de archeologische rijkdom van Baarle in beeld te brengen. >75%
5.6 De enclavesituatie van Baarle prominenter in beeld brengen, in samenwerking met andere betrokken partijen. >75%
   
6. Presentatie vereniging  
6.1 Faciliteren van de werkgroep communicatie met als opdracht het coördineren van de informatieverstrekking aan derden. >50%
6.2 Zorgen voor een permanente redactieraad voor alle publicaties, zodat er en kwaliteitscontrole is. Koppelen redactieraad aan de werkgroep communicatie. >75%
6.3 Samenwerking zoeken met de lokale radio, om gezamenlijk een heemkundig programma te maken. <50%
6.4 Bevorderen afname van de digitale nieuwsbrief. >75%