Deze website gebruikt cookies. Accepteer de cookies als u alle functionaliteiten van deze website wilt gebruiken.

header beleidsplan

Beleidsplan 2020-2025

Het huidige beleidsplan loopt tot 2020. Het bestuur heeft dit Beleidsplan 2016-2020 geëvalueerd. Deze evaluatie is één van de opladers van het voorliggende Beleidsplan 2020-2025. Eerst benoemen we een aantal trends en uitdagingen die om (aanvullend) beleid vragen. Daarna gaan we in op onze visie op de vereniging in 2025. Tot slot werken we de activiteiten en projecten uit die we de komende jaren gaan uitvoeren om deze visie te realiseren.