Redactie Van WirsKaante

Vrijwilligers:
– Leo Voeten (coördinator)
– Jeanny Wouters
Enkele vaste schrijvers:
– Herman Janssen
– Antoon van Tuijl,
– Jos Jansen
– Fons Raeijmaekers en anderen.

Doelstelling:
De werkgroep is verantwoordelijk voor de uitgave van Van Wirskaante.
Vier keer per jaar, te weten per 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december komt dit verenigingsblad uit. Ieder lid krijgt een exemplaar.

Teksten dienen 6 weken voor de verschijningsdatum te worden aangeboden aan Leo Voeten of via e-mail. Leden en andere belangstellenden worden bij deze dan ook uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Een aantal trouwe leden zorgt telkenmale voor de verspreiding van het blad.

Scroll naar boven