Werkgroep Archeologie

Vrijwilligers:  
– Herman Janssen (coördinator)
– Willem Laureijssen
– Jan Willekens
– Guido van de Heijning
– José van Eerdt

Doelstelling: 
Het opvolgen van archeologisch onderzoek in ons dorp.
Het begeleiden van scholen naar archeologische opgravingen.
Het bij gelegenheid uitvoeren van akkerprospecties.
Het tweejaarlijks organiseren van archeologische dagen voor de twee hoogste leerjaren van de basisscholen.
Het volgen van archeologische studiedagen, het verlenen van geschiedkundige en heemkundige informatie aan archeologische studiebureaus, en meer.

De huidige werkgroep is sinds 2004 werkzaam in deze samenstelling.In 2008 is door de werkgroep meegewerkt aan het proefonderzoek op het traject van de nieuwe rondweg om Baarle.
De werkgroep verzorgde archeologische dagen voor de leerlingen van de basisscholen uit Baarle en Ulicoten.
De werkgroep heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de archeologische waarde kaarten van Baarle-Nassau.
De werkgroep richt regelmatig archeologische tentoonstellingen in op diverse locaties.

Planning:
Het is al lang bekend dat Baarle archeologisch zeer interessante plekken heeft. Onze streek is al duizenden jaren bewoond. Halverwege de 19de eeuw werd er enig onderzoek gedaan. Archeologisch bodemonderzoek moet tegenwoordig plaatsvinden bij projecten als het aanleggen van een rondweg. Vooral Boschoven, Nijhoven en Schaluinen worden als interessante plekken gezien. Er volgt waarschijnlijk een uitgebreid vervolgonderzoek door een archeologicshe instantie op het rondwegtraject in Baarle. Ook hieraan zal de werkgroep meewerken.

De werkgroep wordt regelmatig geconsulteerd door archeologische onderzoeksbureaus bij het uitvoeren van projecten in Baarle.

Scroll naar boven