Werkgroep archeologie weer aan de slag (2010)

 

Op Zaterdag middag 27 maart 2010 is de werkgroep archeologie van Heemkundekring Amalia van Solms weer van start gegaan met het belopen van akkers. Dit maal van familie de Jong. Het is lente, de periode dat de boeren hun akkers weer gaan ploegen. Dan komt er weer van alles naar boven, waar natuurlijk ook archeologisch interessante zaken tussen kunnen zitten.

 
Meneer de Jong kwam eens kijken hoe het ging>
 
De familie de Jong had beloofd om daaraan mee te werken, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank.
 

Leden van de werkgroep Archeologie: Ad van Tilborg,J eroen Raeijmaekers, Will Verheijen, Gerrie Moors, Toon Jongenelis, Ingrid Verheijen. Jos Verheijen staat er niet op, want hij maakte de foto.

Met zeven man sterk ging de werkgroep op pad. De akkers overziende bleek het gebied toch al gauw zo’n vier à vijf hectare te zijn. Daar ben je wel even mee bezig, maar het was goed weer. Dus vol goede moed ging het zevental aan de slag.
 
 
Er is heel wat gevonden, maar er lijken helaas weinig echte oude voorwerpen tussen te zitten. Meneer de Jong vertelde dat die akkers vroeger heidegrond was, dus dan is de kans klein dat er echt iets “ouds” gevonden wordt. Er zijn voornamelijk scherven van schalen en bekers uit de Middeleeuwen, enkele Duitse scherven van vermoedelijk drinkbekers en wat vuursteen gevonden. Maar er moeten nog een aantal scherven gewassen worden. Dus er kan altijd nog wat tussen zitten. De vondsten op de akkers komen vermoedelijk uit beerputten. Daar werd nogal eens wat ingegooid, wat later bij het uitrijden van de mest weer op de akkers terechtkwam.
 
 
Jeroen, het jomgste lid van 13 jaar, had lekkere wafels meegenomen voor in de pauze.
 
Al met al was het een aangename en leerzame dag. Jef van Gool, en actief lid van de werkgroep, kon helaas wegens ziekte niet mee. De werkgroep heeft hem gemist en wenst hem van harte beterschap!
 

Een bak met gevonden scherven en een kaartje waarop een aantal gegven staan om de vondst later te kunnen volgen.

Scroll naar boven