Activiteiten Commissie

Vrijwilligers:
– Het bestuur (coördinator)
– Herman Janssen
– Antoon van Tuijl
– Ria Laurijssen
– Jan Willekens
– Dimphie Pooyé
– Walther van Asten
– Toos Leijten

Doelstelling: 
Het samenstellen van de activiteitenkalender.
Aan de hand van een vast stramien worden jaarlijks terugkerende activiteiten gekoppeld aan frisse, nieuwe ideeën.
Er wordt gezorgd voor een goede spreiding gedurende het verenigingsjaar. Tevens wordt ernaar gestreefd om een grote en doelgerichte variatie in de activiteiten aan te brengen.

Image

Planning:
In de maand oktober wordt de activiteitenkalender van het komende jaar vastgesteld. Tevens worden dan verantwoordelijken voor de activiteiten benoemd. Nadat het bestuur de activiteitenkalender definitief heeft vastgesteld, wordt deze voor het einde van het jaar gepubliceerd op onze website onder de rubriek ‘Activiteiten’ en in de “Activiteitenkalender”.

Ook vinden jaarlijkse verschillende wandelingen plaats.

Realisaties:
De werkgroep is actief sinds 1995.  Ieder jaar werd er een activiteitenkalender samengesteld.

Één van de jaarlijkse activiteiten is de heemreis.

Scroll naar boven