Waterput op het Groeske ‘in gebruik genomen’.

In het verleden is in overleg tussen heemkundekring Amalia van Solms en de gemeente Baarle-Nassau besproken om het pleintje op ’t Groeske in Castelré cultuurhistorisch verantwoord in te richten. Dat is grotendeels gebeurd, maar er zou ook een waterput komen. Amalia heeft op zich genomen in het kader van de ‘roggerentjes’ om die put aan te leggen.

 

Dit is de afgelopen maand door de neven Ad en Ad van Tilborg gerealiseerd. Op vrijdag 20 juni 2013 is door de heemkundekring de waterput ‘overhandigd’ aan wethouder Peter Antonis van Baarle-Nassau in aanwezigheid van enkele ambtenaren, buurtbewoners, vrijwilligers, sponsoren en  bestuursleden.

Op de bijeenkomst bij de waterput werden de aanwezigen welkom geheten door voorzitter Ad Jacobs. Hij vertelde dat ’t Groeske vermoedelijk de oudste woonkern is, van waaruit zich in de middeleeuwen de ontginning heeft ontwikkeld. In 1237 wordt Castelré voor het eerst vermeld in de boeken en het vormde samen met Minderhout een gemeente. Groeske is overigens een veldnaam .Een Groes of Groos is een akker aangelegd op de plaats van een vroeger weiland. Een “gescheurde wei” dus. Het Groekse is dus een echte historische plaats en verdient zeker een verantwoord ingericht plein. Met deze waterput is het plein helemaal ‘af’.

Vervolgens heeft Antoon van Tuijl, de ontwerper van de put, uitleg gegeven over het achtergrond van de ‘roggerentjes’. U kunt daar meer over lezen op onze website (linker kolom onder de runbriek: ‘roggerentjes’). Hij ging ook in op de Frankische driehoek, waarvan hey pleintje op het Groeske een voorbeeld is en de reden waarom er op dergelijke pleintjes in het verleden waterputten stonden. Vervolgens werd een drankje aangeboden door de heemkundekring aan de aanwezigen in de Castelhoeve.

Hieronder nog enkele foto’s van de ‘in gebruikname’ met dank aan de fotograaf van dienst, Harry Benschop.

Even voelen of ie wel stevig gemetseld is? Dan ken je de van Tilborgen nog niet!


Ad Jacobs tijdens zijn welkomstwoord.

Aandachtig publiek.

Antoon van Tuijl aan het woord.

Wethouder Peter Antonis neemt de waterput in ontvangst namens de gemeente Baarle-Nassau.

Ad Jacobs, Ad van Tilborg, Wethouder Antonis en de andere Ad van Tilborg bij de put.

Even kijken hoe met de putemmer de drinkgoot werd voorzien van water, zodat het vee kan drinken. De aanwezigen gingen vervolgens de dorst lessen in de Castelhoeve, maar niet met water…denk ik.

Scroll naar boven