Februari: Wat een documenten!

Image

Bezoek was schot in de roos
Op dinsdagavond 27 februari heeft een groep van 24 leden van Amalia een bezoek gebracht aan het Regionaal Archief in Tilburg. Daar zijn de archiefdocumenten van een aantal Midden-Brabantse gemeenten, waaronder die van Baarle-Nassau, ondergebracht. De reacties van de deelnemers aan deze avond waren unaniem lovend over wat men had gezien en over de uitgebreide uitleg door de beide archivarissen, mevrouw Welings en de heer Zom.
De deelnemers aan deze excursie werden gastvrij ontvangen door beide archivarissen. De heer Zom is in het verleden geruime tijd betrokken geweest bij archiveringswerkzaamheden in de gemeente Baarle-Nassau en dus bekend met ons werkgebied.

Image
Image
Image

Na de koffie met cake werd de groep in tweeën gedeeld. Een groep bezocht eerst met de heer Zom het ondergrondse opslagdepot waarin vijf kilometer archiefstukken zijn opgeslagen.
De tweede groep kreeg van mevrouw Welings een uitgebreide uitleg over hun website (www.regionaalarchieftilburg.nl), hoe deze is opgebouwd en wat er op te vinden is.

Image
Image

Er zijn een massa originele, eeuwenoude documenten in het archief opgeslagen en de meesten daarvan zijn gedigitaliseerd en te raadplegen op hun website. Te denken valt aan oude raadsverslagen, foto’s, doop-, trouw- en begraafregisters, eigendomsverklaringen en genealogische informatie.
Vooral over dit laatste onderwerp wordt het archief veelvuldig geraadpleegd. Men kan thuis achter de computer dus het grootste deel van de archiefstukken raadplegen, opslaan en eventueel afdrukken. Ook worden er regelmatig cursussen gegeven over diverse relevante onderwerpen. Voor studenten en leerlingen is een apart educatief programma opgesteld.

Image

Halverwege de avond wisselden de twee groepen. De heer Zom gaf een rondleiding door het opslagdepot, een grote ondergrondse ruimte welke voorzien is van een geavanceerde klimaatbehandelinsinstallatie. Temperatuur en vochtigheidsgraad moeten namelijk constant een vaste waarde hebben. Overigens heb je als bezoeker normaal gesproken geen toegang in die ondergrondse ruimte.
Het depot is opgedeeld in diverse van elkaar gescheiden afdelingen, dit om te voorkomen dat bij een calamiteit het hele depot in gevaar komt. Het was indrukwekkend om te zien hoe een zo gigantisch grote hoeveelheid eeuwenoude documenten zijn opgeslagen en veilig bewaard worden. Speciaal voor onze groep had de heer Zom een aantal originele documenten geselecteerd welke deels betrekking hadden op Baarle.

Image

Ook gaf de heer Zom (zie de foto hierboven) uitleg over het restaureren van beschadigde documenten, het veilig opbergen van de documenten (in zuurvrij papier etc.) en over de manier hoe aangeleverde archiefstukken door hun worden bestudeerd, geselecteerd en vastgelegd in de digitale bestanden.

Met de constatering dat ons eigen Bidoc toch wel iets kleiner is dan het Tilburgse archief, het aanbieden van een leuke attentie namens onze vereniging en een dankwoord kwam er een einde aan een zeer geslaagde activiteit.

Het archief is, zonder voorgaande afspraak, te bezoeken van dinsdag tot en met zaterdag. Het adres is Kazernehof 75 te Tilburg, telefoon 013 5429470.

Als u onderaan deze pagina klikt op ‘2’ of op ‘Volgende’, krijgt u nog een zestal foto’s te zien van eeuwenoude documenten. Daarmee krijgt u een indruk van datgene wat de deelnemers uitgebreid getoond kregen op deze avond.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Scroll naar boven