Deze website gebruikt cookies. Accepteer de cookies als u alle functionaliteiten van deze website wilt gebruiken.

Biografie van pater Ladislas Segers

Artikelindex

Deel 1. Jeugdjaren

Jozef Adriaan (‘Jefke’) Segers werd in Zondereigen geboren op 2 oktober 1890. Hij was de oudste zoon van Petrus Segers (°Zondereigen 3 mei 1847, +Zondereigen 10 september 1916) en van Maria Philomena Remeysen (°Merksplas 17 april 1852, +Zondereigen 17 juli 1933). ‘Peer en Philomientje’ waren getrouwd op 20 april 1881.*01

In hun vroom Kempens gezin groeiden negen kinderen op, waarvan er vier in het klooster traden:*02

1. Marie, °17/5/1882, gehuwd met Frans Janssen (Alphen), +17/3/1956

2. Joanna, °21/10/1883, Claris in Antwerpen (Zr. Rosa), +28/4/1956

3. Louise, °24/8/1885, gehuwd met Jan Van Beek, +14/11/1942

4. Josephien, °8/6/1887, gehuwd met Louis Janssen (Alphen), +18/3/1947

5. Mathilde, °5/12/88, Gasthuiszuster in Mechelen (Zr. Xaveria), +29/4/72

6. Jef, °2/10/1890, Kapucijn in Canada (Pater Ladislas), +19/8/1961

7. Fons, °7/7/1892, gehuwd met Pauline Mertens, +24/12/1965

8. Amelie, °8/6/1894, Annonciade in Ranst (Zr. Febronie), +3/1/1973

9. Angelien, °26/1/1896, gehuwd met Jules Martens (Ulicoten), +7/2/1979

 

Jefke volgde lager onderwijs bij meester Jaak Van Dyck. Vanaf 15 september 1903 verliet hij Zondereigen en volgde hij de latijn-griekse humaniora aan de Serafijnse School van de Kapucijnen in Brugge.*03 Zijn kostgeld voor eten, bed en boeken bedroeg 300fr.*04

Op 15 september 1909 trad hij in Edingen als novice in het klooster van de orde der Minderbroeders-Kapucijnen. Hij koos de kloosternaam “Ladislas”, in navolging van zijn oom en naamgenoot (Jozef Segers: °Zondereigen 14 december 1851, ingetreden in 1871, professie in 1872, eeuwige gelofte in 1875, priesterwijding op 23 december 1876, +Meersel-Dreef 25 juli 1885).*05

‘Frater’ Ladislas (‘pater’ word je pas bij de priesterwijding) legde de professie af op 16 september 1910 en de eeuwige gelofte op 17 september 1913. Hij ontving de tonsuur en de kleine orden op 8 december 1913.*03 Tussendoor verrichtte hij als oudste jongen van het gezin zijn legerdienst. Ladislas behoorde tot de lichting 1910 en had als stamnummer 29603. Eind februari 1912 legde hij met succes het eindexamen af met betrekking tot zijn militaire dienst.*06