Deze website gebruikt cookies. Accepteer de cookies als u alle functionaliteiten van deze website wilt gebruiken.

Vrouwe Amalia van Solms, een biografie

amalia van solms 1 1500
 «Had Paris dees belonckt in ‘t midden van Godinnen:
Had hem Amelia bescheenen met een blick:
Hij hadse schoonst geroemt: nu schonck haar Frederick
d’Oranjen Appel, als aan d’eere der Vorstinnen.»
(Vondel)

Pieter Jozef Taeymans

Pieter Jozef Taeymans

Architect Pieter Jozef Taeymans


1. Levensbeschrijving

Petrus Josephus Taeymans werd op 3 december 1842 geboren in Oorderen, een klein Scheldedorp ten noorden van Antwerpen. In 1929 werd deze gemeente bij Antwerpen ingedeeld. Pieter was de zoon van een metser-aannemer van openbare werken. In de metropool volgde hij les aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, waar hij eindigde als eerste van de klas. Voor de vervolmaking van zijn opleiding liep hij stage op de burelen van Gife, toenmalig provinciaal bouwmeester in Antwerpen.

Renier Snieders

snieders2

Bij het opruimen stootte ik in het Heemhuis op een doos met oude romans van Renier Snieders. Deze boeken waren volgens de stempels op elk titelblad afkomstig uit "huize Vijverhof" in Ulicoten, de woonst van het "Oud-Hoofd der School, J.C. Baijens". De verhalen zijn nog "goed leeschbaar" en bevatten voor heemkundigen uiterst waardevolle gegevens. Alvorens uit deze werken te citeren, wil ik graag de schrijver introduceren.

Biografie van pater Ladislas Segers

Deel 1. Jeugdjaren

Jozef Adriaan (‘Jefke’) Segers werd in Zondereigen geboren op 2 oktober 1890. Hij was de oudste zoon van Petrus Segers (°Zondereigen 3 mei 1847, +Zondereigen 10 september 1916) en van Maria Philomena Remeysen (°Merksplas 17 april 1852, +Zondereigen 17 juli 1933). ‘Peer en Philomientje’ waren getrouwd op 20 april 1881.*01