Wandelommetje Vorster Schoor

18.13
Stroomkuil in Het Merkske

Dit ommetje voert je over paden in de Vallei van Het Merkske, die nog maar kort voor het publiek opengesteld zijn. Door het Antwerpse en Brabantse wandelnetwerk hebben al heel wat wandelaars de paden weten te vinden. Je steekt Het Merkske over bij Vorster Schoor.

Maar heel weinig mensen weten waar de landsgrens in de Vallei van Het Merkske nu precies loopt. Hij loopt ook wel heel grillig, lang niet altijd vormt Het Merkske de landsgrens. Volgend jaar krijgt de wandelaar de grens beter in beeld. Dan wil heemkundekring Amalia van Solms alle palen van het wandelnetwerk in een brede strook aan beide zijden van de grens voorzien van een schildje met een landvlaggetje. Dit project wordt uitgevoerd met financiële steun van vzw Land van Mark en Merkske en Landstad De Baronie.
Tijdens je wandeling hop je niet alleen steeds de landsgrens over, je doet ook nog eens vier gemeenten aan: Baarle-Nassau in Nederland, Baarle-Hertog, Merksplas en Hoogstraten aan de Belgische kant. Die laatste drie komen bijeen bij de Witte Kei. Ter plaatse kun je er wat over lezen.

Schoor
Nu passer je er bijna ongemerkt Het Merkske. Tot een jaar of tien terug lag er bruggetje, breed genoeg voor ‘paard en wagen’. Boeren uit Nassau staken hier het beekje over om bij hun beemden te kunnen komen. Oudere Baarlenaren kunnen nog honderduit vertellen dat ze in de zomer mee moesten voor het hooien. Na het werk gingen ze allemaal even het water in van Het Merkske. Dat was toen heel wat dieper dan nu, wordt er steevast bij verteld. In de ruilverkaveling Zondereigen heeft ANB er voor gezorgd dat er weer enkele stroomkuilen hersteld zijn. In de ruilverkaveling Baarle-Nassau is het bruggetje van Vorster Schoor enkele jaren eerder helaas vervangen door een duiker. Zwaar(der) materieel kon er geen gebruik van maken. Misschien kunnen we ooit in een ‘erfgoed-project’ opnieuw een brug op deze plaats krijgen. Dan doet Vorster Schoor zijn naam weer alle eer aan. Een ‘schoor’ is een primitief bruggetje tussen weilanden of beemden om er met vee of de hooikar over te gaan. De naam is ontleend aan de schoorbalken waar het op steunt.

Schaapskudde
Sinds afgelopen zomer kan je een kudde heideschapen tegenkomen bij het Vorster Schoor. Staatsbosbeheer heeft Koen van Het Vaneleke gevraagd met Kempische heideschapen zorg te dragen voor het begrazingsbeheer van een deel van het natuurgebied: “Boompjes afknabbelen, het Kempisch heideschaap laat de heide juist staan.” Hij heeft er een zestigtal heideschapen voor aangekocht. “Andere schapenrassen vinden er niet genoeg voeding.”
Al vier jaar voert Koen met een kudde het begrazingsbeheer uit voor het Kempens Landschap en ANB in de Kolonies. Wil je de kudde nog aan het werk zien bij Vorster Schoor, dan moet je snel zijn. Binnen een week worden ze verplaatst naar de Castelreesche Heide. “Vervolgens gaan ze naar het terrein op de Strumpt waar ‘aangeslagen vuurwerk’ ligt. In februari staan ze op stal om te lammeren. Daarna gaan ze weer naar buiten.”

De route
Vertrek bij Het Vaneleke, Heikant in Merksplas. Vlakbij is een grote parking waar je je auto mag neerzetten voor de wandeling. Het Vaneleke ligt tussen de knooppunten 55 en 38. Loop in de richting van 38 en dan verder 37 – 36 – 31 – 32 – 35 – 34 – 51 – 79 – 56 – 55 – 38. Je hebt dan zeven kilometer in de benen.
Het Vaneleke is in deze periode van donderdag tot en met zondag open van 13.00 tot 18.00 uur voor onder andere een ijsje of een koffie-to-go.

18.10 website vorster schoor
Routekaartje

18.11
Begrazingsbeheer met Kempische heideschapen bij het Vorster Schor

18.12
Het Vaneleke werkt samen met Staatsbosbeheer

18.14
Veel wandelaars hebben de Vallei van Het Merkske al weten te vinden

18.15
Het Merkske kronkelt enorm

Scroll naar boven