Wandelommetje Noordermark

De Noordermark ontspringt in Het Moer bij het Lipseinde. Vanaf de kerk in Zondereigen voert dit ommetje je naar het Zondereigense Kerkemoer en het in Merksplas gelegen Moer.

10.12
Het Kerkebospad is in de ruilverkaveling aangelegd.

Op de doorgaande weg door Zondereigen sla je ineens linksaf, een smal pad in. Dit Kerkebospad leid je dwars door de velden naar het Kerkemoer, halverwege de kerk en het Kerkemoer staat een kapelletje. Het is het oudste kapelletje van Zondereigen. Rond 1857 nam Cornelius Dierckx die onderwijzer was in Zondereigen, het initiatief om dit paalkapelletje op te richten. Hij zette het in een bos met mastbomen langs een oud kerkpad naar het Lipseinde en het Geheul, op grond van de kerk. Zo hebben we de naam van het pad ook weer verklaard. Tijdens de ruilverkaveling is dit pad doorgetrokken naar het Kerkemoer. Vroeger boog het af naar de Bruul, een pad dat nu tegenover Widar uitkomt. Tegelijkertijd is het kapelletje iets verplaatst, en voorzien van een ruststeen.

10.11
Kapelletje langs het Kerkebospad.

Het Zondereigense Kerkemoer wordt beheerd door het Agentschap Natuur en Bos. Je wandelt er langs twee mooie poelen, aangelegd in de ruilverkaveling Zondereigen. De boomkikker en de kamsalamander krijgen er de ruimte. Over de Katsdijk loop je tussen het Kerkemoer en Het Moer in. Bijna niet te geloven dat we enkele jaren geleden bij een wandeling van Amalia geen gebruik van de dijk konden maken omdat het water er te hoog stond.

Moermolen

In 1847 is deze stenen molen als graan- en poldermolen gebouwd. Het was de bedoeling Het Moer met een scheprad droog te maken. Het water vloeide evenwel steeds terug; het is niet gelukt. De molen werd enkel nog gebruikt om graan te malen, maar door de afgelegen ligging had hij niet veel te malen.

10.14
De Moermolen doet vanaf 1960 geen dienst meer.

Heden ten dage hebben we er de vochtige tot kletsnatte natuur aan te danken, vooral broekbossen en hooilanden. Wandelaars zijn sinds enkele jaren welkom in Het Moer, je gaat er over laarzenpaden, op heel natte stukken zijn er vlonderpaden aangelegd.

Op de terugweg kom je langs café Schuttershof, op woensdag gesloten.

Route

De route is 6 km lang. Vertrek bij de kerk van Zondereigen (wandelknooppunt 24). Dan naar 25 – 51 – 15 – 14 – 26 – 52 – 89 – 27 – 28 – 29 – 25 en 24. De wandeling loopt geheel over Belgisch grondgebied. Denk aan de geldende corona-maatregelen als het dragen van een mondmasker.

10.10 nieuwsbrief Noordermark
Routekaartje

10.13
Laarzenpad met vlonders in Het Moer.

Scroll naar boven