Wandelommetje Goordonk

07.13 landschap
De plek die in de volksmond nog steeds de Drieboom heet, met de in de landinrichting herstelde vijver.

Het Goordonk ligt dicht tegen het dorp aan: vroeger een ophoging (donk) in een moerassig (goor) gebied. Op oude kaarten al bebost. In 1900 heeft de schietvereniging Oranje er een schietbaan aangelegd die je nog steeds kunt zien.
Ook toeristen maken dankbaar gebruik van Amalia’s wandelommetjes. Alleen hebben zij er volgens de vragen die Toerisme Baarle erover krijgt, wel eens problemen met het vinden van het startpunt.

Voor dit korte wandelommetje is dan ook een startpunt gekozen dat gemakkelijk te vinden is: op de kruising van de Kerkstraat met de Loswal/Bels Lijntje staat knooppuntpaal Vanaf daar loop je Pastoor De Katerstraat, een van de oudste straten van Baarle, in met tal van oude gebouwen zoal het klooster (nu cultuurcentrum), het kasteeltje en de woning van dokter Govaerts.
Gelukkig zit het Bloemstraatje (burg. Van Gilsestraat) in het wandelnetwerk, misschien wel het mooiste pad van Baarle. Via deze deels onverharde weg kom je op de uitvalsweg naar Breda. De verbinding met Breda liep tot eind negentiende eeuw over wat nu de Oude Bredasebaan heet, die is nog helemaal te volgen tot de afrit Ulvenhout van de A58. Het stukje naar de bebouwing van het Goordonk is pas eind jaren tachtig verhard: “De leemondergrond vermengd met het puin van de in de Tweede Wereldoorlog kapotgeschoten Remigiuskerk maakte dat je auto elke keer onder de rode modder zat”, zegt een bewoner van het eerste uur van het Goordonk.

Plan Margry
In de jaren zestig zijn de eerste woningen in het Goordonk gebouwd, zestien stuks met toestemming van de gemeente. In 1970 werden nog twee bouwvergunningen afgegeven, ‘vooruitlopend op het Plan Margry’ (waarin een hele verkaveling met bungalows was voorzien). Dat plan is afgeschoten door de provincie, waardoor elke nieuwbouw is verboden. Het gebied moet ‘natuur en bos’ blijven.
In de jaren negentig wijzigt de (straat)naam van Bungalowpark in Het Goordonk, een naam die meer passend is vindt de toenmalige wethouder. Tegelijkertijd is de nummering van de woningen aangepast. Was die eerst lukraak (in volgorde van oplevering), nu zit er een systeem in dat je toch eerst moet worden uitgelegd voordat je het begrijpt: Het Goordonk is te zien als een U met twee aansluitingen op de Oude Baan, links de oneven nummers, rechts de even nummers.

Schietbaan
In 1900 werd in Baarle de ‘Schietvereniging Oranje’ opgericht met als doel een oefengelegenheid te geven aan aanstaande en afgezwaaide militairen. De vereniging kocht in het Goordonk grond om een schietbaan en kogelvanger aan te leggen. Bij de aanleg is gebruik gemaakt van een natuurlijke hoogte in het terrein. Die werd extra opgehoogd met zand uit de omgeving.
Behalve door de leden van ‘Oranje’ oefende ook de ‘Vrijwillige Landstorm’ afdeling Breda. In de Tweede Wereldoorlog werd de baan gebruikt door het Duitse bezettingsleger. Na de oorlog raakte de baan en de kogelvanger in onbruik en in verval. In 2011 is op initiatief van Amalia (als Roggerentje) de schietberg gerestaureerd. Het pad waarop je naar de schietberg toeloopt was de schietbaan.

Drieboom
Op de wandeling kom je langs een plek die in de volksmond ‘Den Drieboom’ wordt genoemd. Een ondernemer wilde er eind jaren twintig een steenfabriek beginnen. Hij verfraaide de omgeving met een vijver, wandelpaden en drie roodbloeiende paardenkastanjes. Voordat de eerste steen uit de fabriek kwam, brandde de schuur tot de grond toe af. Het gerucht ging dat de man met de noorderzon én een dikke verzekeringspremie was vertrokken.
Nadat de kastanjebomen jaren later ziek waren geworden, heeft de gemeente nieuwe aangeplant om de naam ‘Drieboom’ in ere te houden. De vijver is er altijd blijven liggen; door de landinrichting is dit hoekje in 2009 als natuurterrein ingericht.

Op www.topotijdreis.nl kun je mooi de ontwikkelingen in het Goordonk en van de Oude Bredase Baan door de afgelopen anderhalve eeuw volgen. De namen Schietbaan, Bungalowpark en Het Goordonk prijken enkele decennia op de kaart, vanaf 1900 is het hele gebied altijd aangeduid als ‘Goordonk’. De veldnaam ‘Drieboom’ staat op geen enkele kaart.

De route is 6,4 km lang. Startpunt op de hoek van de Kerkstraat en Loswal knooppunt 86 – 79 – 64 – 63 – 44 – 66 – 67 – 43 – 66 – 08 – 59 – 79 – 86.

 07.10 goordonk nieuwsbrief kaart
kaartje route

07.11 bord heuvel
De schietberg met links de groeve waarin de mensen die de schietschijven bedienen, veilig konden schuilen.

07.14 bospad
Het Goordonk is een geaccidenteerd terrein.

Scroll naar boven