September: Wandeling langs beeld en geluid in stralende zon!

Afgelopen zondag 9 september 2012 organiseerde Heemkundekring Amalia van Solms in het kader van Open Monumentendag een interessante wandeling langs vier historische gebouwen in Baarle. Het thema van Open Monumentendag was “muziek, woord en beeld”. Tijdens de wandeling, waaraan ruim dertig belangstellende deelnamen, kwamen deze drie aspecten aan de orde.

 

De eerste historische plaats was de Remigiuskerk, die al in 992 is vernoemd in een oorkonde. De prachtige gebrandschilderde ramen van kunstenaar Jos Hendrickx werden toegelicht en bekeken. Daarna bracht Kamerkoor Terpander een kort concertje met enkele wereldlijke en kerkelijke liederen.

Vervolgens ging de wandeling naar de Salvatorkapel op Nijhoven. De kapel is waarschijnlijk nog ouder dan de Remigiuskerk, want uit opgravingen is gebleken dat er al een houten kapelletje heeft gestaan in de achtste eeuw. In de kapel ging de aandacht uit naar de muurschilderingen, een ontwerp van de Baarlese kunstenaar Matthieu Doesburg. Ze zijn gedeeltelijk door hem zelf geschilderd. Door zijn plotseling overlijden heeft Annemiek Rijgersberg de schilderingen afgemaakt. Na het “beeld” kwam de “muziek” ook weer aan bod: Jan van Beek bespeelde een prachtig instrument, de sitar. Hij gaf eerst een toelichting op het instrument. Toen hij begon te spelen bleek, dat het niet alleen in indrukwekkend mooi versierd instrument was, maar dat de klanken ook bijzonder welluidend waren.

Na een drankje dingen de deelnemers op weg naar de Vredeskapel aan de Turnhoutse weg. Daar werd uitleg gegeven over de historie van de kapel en de gebrandschilderde ramen, die de vijf blijde geheimen van de rozenkrans uitbeelden. Daarna kwam het “woord” aan bod met een geëngageerd vredesgedicht indringend voorgedragen door Els Verbiest.

Daarna ging het gezelschap op weg naar het Cultureel Centrum Baarle. Daar werd de geschiedenis van het voormalig klooster van de Broeders van de Christelijke Scholen kort toegelicht. In de voormalige kapel van het klooster werden de glas-in-lood ramen met hun uitzonderlijk mooie kleuren bewonderd. Op de ramen zijn beelden uit het leven van de stichter van de congregatie Jean Baptist De La Salle en broeders met bijzondere verdiensten uitgebeeld. Ook hier ging vervolgens de schijnwerker van beeld naar muziek. Een klarinetsextet van de harmonie Sint Remi bracht een aantal werden van bekende componisten als Mozert, Handel en Haydn.

De afwisselende en boeiende middag werd afgesloten met een kopje koffie in het heemhuis. Beslist weer een geslaagde activiteit van Amalia met dank aan de organisatoren en gidsen Jan Willekens en Jef van Tilburg. Uitaard ook veel dank aan de uitvoerders van muziek en woord.

Hierna nog een aantal foto’s met dank aan fotografen André Moors en Ton van Alphen.

Op één van de ramen in de remigiuskerk de heilige Willibrordus.

Uitleg in de kerk door Jef van Tilburg….

…voor een aandachting gehoor.

Uitleg over de gebrandschilderde ramen.

Daarna een rondgang langs de mooie gebrandschilderde ramen van kunstenaar Jos Hendrickx.

Kamerkoor Terpander deed het thema muziek eer aan. Vooral de kerkelijke liederen klonken prachtig in de kerk.

Een artistieke impressie van de Remigiuskerk via één van de kroonlusters.

In de stralende zon op weg naar de Salvatorkapel.

 

Uitleg door Jan Willekens over de historie en de wandschilderingen van de Salvatorkapel.

Een beeld in de kapel.

Wandschildering in de kapel van de kroning van Maria inde hemel omgeven door engelen.

De hemelvaart van Jezus met engeltjes waarvan er ééntje warempel de speelt op een sitar.

Jan van Beek bespeelt zijn sitar.

De toehoorders gingen als het ware aan zijn snaren.

De sitarmuziek zet aan tot overpeinzingen….en rust.

De volgende statie is de vredeskapel gelegen in het groen.

Jan Willekens vertelt de korte historie van de vredeskapel aan de Turnhoutseweg.

 

In de kapel onder andere glas-in-lood ramen van de vijf blijde geheimen van de rozenkrans. In dit raam de geboorte van Jezus.

Op de laatste historische plaats worden de glasramen in de voormalige kapel bekeken.

De middelste ramen hebben steeds drie taferelen boven elkaar met afbeeldingen van helden uit de geschiedenis van de congregatie van de Broeders van de Christelijke scholen.

    

Enkele ramen als voorbeeld van de glasramen met duidelijke tekening en prachtige kleuren. Broeder Mutien vakleerkracht tekenen en broeder Alpert bij zijn patronaatsjongens.

Vervolgens luisterden de aanwezigen naar de harmonische klanken van het klarinetsextet.

 

Scroll naar boven