langs Aa of Weerijs, Turfvaart en Bijloop

20.1 Trekpontje over de Aa of Weerijs
Trekpontje over de Aa of Weerijs

Op de ‘lange’ – nog geen twintig kilometer – zomerwandeling is Amalia zaterdag 24 juni naar het stroomgebied van de Aa of Weerijs rond Rijsbergen gegaan. Enkele wandelaars hebben er kennis gemaakt met het fenomeen ‘trekpontje’.

Het gebied ‘Weerijs-zuid’ is afgelopen jaren heringericht. Een goede reden om er eens op een wandeling te gaan kijken wat er allemaal gebeurd is. Er is op verschillende manieren gedacht aan de historische landschapsstructuur. Vanaf de kerk van Rijsbergen is een oude verbinding naar het aan de andere zijde van de Aa of Weerijs gelegen Breedvoort weer hersteld. Op de plaats waar men vroeger de Aa of Weerijs kruiste is een nieuwe voetbrug aangelegd. Helaas is de prachtige dreef die vroeger  onderdeel uitmaakte van de verbinding, niet meer toegankelijk.

20.2 De dreef naar Breedvoort is helaas niet toegankelijk
De dreef naar Breedvoort is helaas niet toegankelijk

20.3 De kerk van rijsbergen ligt nog tegen het buitengebied aan
De kerk van Rijsbergen ligt nog tegen het buitengebied aan

Nu kan je alleen over nieuwe paden direct langs de Aa of Weerijs verder lopen. Langs een oude stroomgeul, nu visvijver, kwamen we bij een andere oversteek over de Aa of Weerijs. Die bestond uit een trekpontje, waar je je zelf naar de overkant moet trekken. Op deze plaats is zover bekend nooit een mogelijkheid geweest de beek over te steken. Over enkele, nog nauwelijks als zodanig herkenbare paadjes, liepen we langs Rijsbergen om uit te komen bij de Turfvaart.

20.4 Desiré moest het toch nog even zelf proberen
Desiré moest het toch nog even zelf proberen

Ten noorden van Rijsbergen is bij de inrichtingswerken een nieuwe ecologische verbindingszone aangelegd tussen de Pannenhoef in het westen en de Vloeiweide, Krabbebossen en Mastbos in de richting van Breda. Er is zelfs een twee Bijloop voor gegraven. De eeuwenoude Turfvaart – deze is in 1620 gegraven en heeft tot rond 1700 dienst gedaan voor de afvoer van turf van het gebied rond Achtmaal en Nieuwmoer naar Breda – en de later aangelegde Bijloop dienen voor de afvoer van het landbouwwater. De nieuwe Bijloop, voorzien van glooiende oevers, verzorgt de afvoer van het water uit het natuurgebied De Pannenhoef. De Turfvaart is nog net zo recht (en smal) als in vroeger tijden. Bijzonder is dat afgelopen jaar op twee plaatsen een zwaaikom is aangelegd, om duidelijk te maken hoe de turfschepen elkaar vroeger konden passeren of keren.

20.5 Passeerplaats in de Turfvaart
Passeerplaats in de Turfvaart

Turfvaart en de beide Bijlopen liggen op amper honderd meter van elkaar. Het gebied ertussen is ingericht als overloop- en natuurgebied. Over nieuwe paden kun je het gebied heerlijk rustig doorkruisen. De ‘nieuwigheid’ droop er nog vanaf, zodat we toch ook maar even zijn gaan kijken in De Pannenhoef waar al weer ruim tien jaar allerlei werken om de wateroverlast te beteugelen zijn uitgevoerd.

20.6a
20.6b Er is nog weinig rustgelegenheid langs de Turfvaart en Bijloop
Er is nog weinig rustgelegenheid langs de Turfvaart

Onder het genot van een drankje na de wandeling, hebben we afgesproken nog eens het gebied in te trekken. Het heringerichte gebied is zo uitgestrekt dat je lang niet alles op één dag kunt belopen. De Hazeldonksebeek, de nieuwe paden langs de Aa of Weerijs, een verbinding met het Mastbos en de Krabbenbossen met de Wal van Mendoza moeten nog even op ons wachten.

20.7 In de Pannenhoef
In de Pannenhoef

Scroll naar boven