April: Vredesdagen prima verlopen

Op 26, 28 en 29 april 2011 vond de tweede editie plaats van de vredesdagen voor de leerlingen van basisscholen in Baarle. Hieraan namen meer dan 200 leerlingen deel van de hoogste twee klassen van de basisscholen uit Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Ulicoten, Weelde-Station en Zondereigen. Het is de bedoeling dat het programma de jongeren bewust maakt van de verschrikkingen van de oorlog.

Het programma is gestart met een powerpointpresentatie in het auditorium van de het Cultureel Centrum Baarle. De presentaties over de Eerste Wereldoorlog achter de IJzer en over de Dodendraad in onze regio maakten zéér veel indruk op de jongeren. Daarna volgde een nabespreking en een creatief moment om de opgedane indrukken te verwerken.

Het was gelukkig goed weer (op donderdag ietsje minder), toen de leerlingen op de fiets van Baarle naar Weelde-Station gingen om daar op het perron van het vroegere station te luisteren naar een verhaal van het plaatselijke vluchtelingenkamp. Op een nabijgelegen grasveld werd een vluchtelingenspel gespeeld, waarmee de jongeren in de praktijk een stukje ervoeren wat het betekent om “op de vlucht” te gaan.

Vervolgens werd de fietstocht voortgezet naar de dodendraad in Zondereigen, waar een actieve rondleiding volgde met ondermeer een demonstratie hoe men met een klapraam door de dodendraad kon kruipen. Op 29 april heeft de basisschool “De Horizon” van Zondereigen het vredesmonument de “Dodendraad” geadopteerd. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeenten Baarle-Hertog-Nassau brachten de leerlingen een gedenkplaatje aan op het monument en ontvingen zij een oorkonde van de adoptie.

De vredesdagen werden afgesloten met een tentoonstelling in de gymzaal van basisschool “De Horizon” in Zondereigen. In de tentoonstelling konden de leerlingen op een interactieve manier ontdekken dat armoede meer is dan een gebrek aan geld of voedsel. Daarna vertrok iedereen moe maar voldaan naar huis. Erg veel dank is hier op zijn plaats voor de actieve vrijwilligers die meegewerkt hebben aan het welslagen van deze vredesdagen. Vooral Herman Janssen mag hier niet onvernoemd blijven. Hij ontving op 29 april daarvoor een koninklijke onderscheiding. Elders op de website treft u daarover meer infromatie.

Hieronder nog een aantal indrukken om de dagen mee te beleven.

Vol verwachting komen de leerlingen binnen in het Auditorium van het Cultureel Centrum Baarle.

De begeleiders werpen nog even een blik in het draaiboek.

Een creatief moment bij het verwerken van de indrukken opgedaan tijdens de powerpointpresentaties.

Het vluchtelingenspel bij Weelde-Station.

Vluchtelingenspel.

Vluchtelingenspel.

Even een boterhammetje nuttigen tijdens de middagpauze.

 

 

Bij het vredesmonument  "De Dodendraad" in Zondereigen. 

Even opletten bij de uitleg over de "Dodendraad".

Demonstratie van het klapraam bij de "Dodendraad".

Voorzichtig het klapraam tussen de draden openklappen.

En dan zonder kleerscheuren, maar vooral levend en wel er doorheen kruipen.

De "Dodendraad" werd op die dag weer heel dichtbij gehaald!

Met een blik op de interactieve tentoonstelling van "Jeugd en Vrede" in de gymzaal van basisschool  "De Horizon" in Zondereigen sluiten we de geslaagde vredesdagen van 2011 af.

Scroll naar boven