April: Vredesdagen met lancering van website

Op 22, 23 en 25 april 2013 vonden voor de twee hoogste klassen van de basisscholen uit Baarle, Weelde Statie, Ulicoten en Zondereigen de vredesdagen plaats. Het begint stilaan een traditie te worden, want de vredesdagen worden tweejaarlijks gedurende al een reeks van jaren georganiseerd door Heemkundekring Amalia van Solms. Het doel van deze dagen is de leerlingen bewust te maken van het belang van vrede.

De dagen begonnen met een presentatie in de Aula van het Cultureel Centrum Baarle, waarin informatie werd verstrekt over de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog in het algemeen en de gebeurtenissen in die oorlog in onze grensregio.

Daarna werden de leerlingen in groepen verdeeld om na te praten over de indrukken uit de presentatie en ook via een gedicht of tekening de ervaringen creatief te verwerken. Dit gaf prachtige tekeningen en gedichten tot stand, welke terug bezorgd worden aan de betrokken scholen.

Na een korte koekjespauze gingen de leerlingen en hun begeleiders er met de fiets op uit. Ze waren in loop van de dag op diverse plaatsen actief bezig met oorlog en vrede. In de gymzaal van basisschool de Horizon in Zondereigen stond een tentoonstelling met de titel ‘operatie kogelvrij’ met tekstpanelen, getuigenissen van oorlogsslachtoffers en beeldmateriaal. Aan de hand van werkkaarten beantwoordden de leerlingen in kleine groepjes vragen, waarvan de antwoorden te vinden waren in diverse modules van de tentoonstelling. De tentoonstelling geeft stof tot nadenken over (on-)zin van oorlogvoering.

Op maandag werd in Zondereigen voor de leerlingen van klas 5 en 6 een splik splinter nieuwe website gelanceerd. De website is van de provincie Antwerpen en je kunt er alle activiteiten op vinden die in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog worden georganiseerd in de Provincie. Het webadres is: www.antwerpen1914-1918.be

Een ander onderdeel van de vredesdagen was een vluchtelingenspel dat gespeeld werd op een veld bij Weelde Statie. De leerlingen werden in kleine groepjes verdeeld en moesten uit een groot aantal kaartjes, waarop allerlei zaken waren afgebeeld, drie kaartje kiezen die ze mee zouden nemen als ze op de vlucht moesten gaan. De groepjes moesten elkaars hand vasthouden en proberen naar de vredesvlag te rennen. Onderweg konden zij worden aangehouden door grenswachten, die hen bijvoorbeeld kaartjes afhandig maakten. In het spel ervaart men aan den lijve wat het betekent om op de vlucht te gaan en het belang van samenwerking.

Aan het perron van het vroegere treinstation van Weelde-Statie langs het Bels Lijntje werd stilgestaan bij het belang van het station gedurende de Eerste Wereldoorlog. Aan de hand van foto’s werd inzicht gegeven in het vluchtelingenkamp, dat hier tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft gestaan.

Uiteraard werd ook bezoek gebracht aan het vredesmonument ‘de dodendraad’ bij Zondereigen aan de grens met Baarle-Nassau. Daar werd uitgelegd waarom er een dodendraad was opgericht, hoe mensen daardoor probeerden te vluchten of te smokkelen. Ook werd ingegaan op het feit, dat niet alleen tijdens de Eerste Wereldoorlog afscheidingen tussen landen werden opgericht. Zo kennen we de Chinese Muur, de Berlijnse muur, maar meer recent ook een afscheiding tussen USA en Mexico en een muur tussen Israël en Palestina. Dus hebben we als mensheid eigenlijk nog niet veel geleerd van de verschrikkingen van de dodendraad.

Vooral het met een vouw-raam door de elektrische draad kruipen is altijd een hoogtepunt van het bezoek aan de dodendraad. Moe maar voldaan fietsten de leerlingen aan het einde van de dag weer terug naar hun respectievelijke scholen. Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind, want alle drie de dagen hebben in prima weersomstandigheden plaatsgevonden. Dank aan de organisatoren: Frans van Gils, Herman Janssen en Jan Willekens!

Scroll naar boven