Heemkundekring voor Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Castelré, Ulicoten en Zondereigen

Vrouwe Amalia van Solms, een biografie

amalia van solms 1 1500
 «Had Paris dees belonckt in ‘t midden van Godinnen:

Had hem Amelia bescheenen met een blick:

Hij hadse schoonst geroemt: nu schonck haar Frederick

d’Oranjen Appel, als aan d’eere der Vorstinnen.»

(Vondel)

Heemkundekring 'Amalia van Solms'

De Baarlese Heemkundekring kreeg de naam ‘Amalia van Solms’ naar de 17de eeuwse prinses van Oranje, stammoeder van alle Europese koningshuizen. Amalia van Solms geniet bekendheid zowel in Nederland als in België. Zij speelde een belangrijke rol bij de instandhouding van Baarle's enclavesituatie en zij symboliseert als het ware de eenheid van ons tweelingdorp: Amalia van Solms was Vrouwe van Turnhout (dus ook van Baarle-Hertog) en als echtgenote van Frederik Hendrik was zij tevens Vrouwe van Breda (en dus ook van Baarle-Nassau).
Informatie over website
                                                                                               
Contact

Heemkunde kring Amalia van Solms

Bezoekadres
Kerkstraat 4
2387 Baarle-Hertog (B)

Postbus 225
5110 AE Baarle-Nassau (NL)

KVK : NL-40259016