Deze website gebruikt cookies. Accepteer de cookies als u alle functionaliteiten van deze website wilt gebruiken.

Heemkundekring voor Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Castelré, Ulicoten en Zondereigen

Informatie over het lidmaatschap

Geschreven door Admini.

De vereniging heeft:

  • leden die de vereniging steunen door hun lidmaatschap en die de activiteiten met belangstelling, maar op enige afstand volgen.
  • leden die ook deelnemen aan activiteiten die de vereniging aanbiedt.
  • leden die actief zijn in bestuur of in werkgroepen.
  • weer anderen verrichten allerhande werkzaamheden voor de vereniging. 

Een persoonlijk lidmaatschap bij de heemkundekring kost € 15,- per jaar. Jeugdleden (tot 21 jaar) betalen € 5,-. Het hele gezin kan lid worden voor € 20,-. Als u in de periode van 1 juli tot en met 30 september lid wordt, betaalt u over het lopende jaar de helft van contributie.  Als u lid wordt in de periode van 1 oktober tot en met 31 december, bent u over het lopende jaar geen contributie verschuldigd.
Leden ontvangen viermaal per jaar het mooi verzorgde verenigingstijdschrift ‘Van Wirskaante’. Ze worden persoonlijk uitgenodigd voor onze activiteiten.

Ledental 2016 

Grafiek van Amalia's ledenaantal. Op 21 juli 2016 waren er 1745 leden.

 

Informatie over website
                                                                                               
Contact

Heemkunde kring Amalia van Solms

Bezoekadres
Kerkstraat 4
2387 Baarle-Hertog (B)

Postbus 225
5110 AE Baarle-Nassau (NL)

KVK : NL-40259016