Deze website gebruikt cookies. Accepteer de cookies als u alle functionaliteiten van deze website wilt gebruiken.

Heemkundekring voor Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Castelré, Ulicoten en Zondereigen

Algemene doelstelling

Geschreven door Herman Janssen.

De vereniging houdt zich actief bezig met het erfgoed van het eigen heem om belangstelling te wekken voor onze leefgemeenschap in heden en verleden, onze kennis ervan te vergroten en het waardevolle van vroeger te behouden.

Heemkundekring Amalia van Solms is werkzaam in de tweelinggemeente Baarle-Hertog (B) - Baarle-Nassau (NL), waartoe ook de woonkernen Ulicoten (NL), Castelré (NL) en Zondereigen (B) behoren. ‘Amalia’ is zowel aangesloten bij de Stichting Brabants Heem (NL) als bij het Verbond voor Heemkunde, gouw Antwerpen (B). 

De eigenheid van Baarle, met name de acht eeuwen oude enclavesituatie, eist onze aandacht op en biedt een unieke kans om ons te onderscheiden van andere heemkundekringen in de regio.

Concretisering van de doelstelling

Geschreven door André Moors.

Om haar doelstelling te realiseren, verzamelt  ‘Amalia’ informatie in de ruimste zin des woords over velerlei onderwerpen uit de historie van Baarle, Castelré, Ulicoten en Zondereigen. Vanuit het Heemhuis worden tal van activiteiten georganiseerd. Zo worden regelmatig lezingen, cursussen, wisseltentoonstellingen, wandel- en fietstochten of busreizen aangeboden. Voor de meer actieve leden zijn er verscheidene werkgroepen en een eigen bibliotheek en documentatiecentrum (BiDoc). Studieresultaten worden gepubliceerd in themaboeken, in ons driemaandelijks tijdschrift ‘Van Wirskaante’ of op deze website in de rubriek 'Historie'.

Voorts wordt door het bestuur een beleidsplan met de concrete speerpunten voor een periode van 5 jaar vastgesteld. De beleidsplannen, zijn elders in deze rubriek opgenomen.

Beleidsplan 2011 - 2015

Geschreven door Jef van Tilburg.

Het beleidsplan 2011 - 2015 van onze vereniging bestaat uit een aantal speerpunten, welke gegroepeerd zijn in een viertal werkvelden, te weten: interne organisatie van de heemkundekring, deskundigheidsbevordering, heemkundige activiteiten en publicaties.

Beleidsplan 2006-2011

Geschreven door André Moors.

Het beleidsplan 2006-2011 werd door de leden tijdens de algemene ledenvergadering van 21 maart 2006 unaniem vastgesteld en omvat onderstaande prioriteiten.

Beleidsplan 2000-2005

Geschreven door Admini.

De doelstellingen van onze vereniging, zoals die omschreven staan in de statuten onder artikel 2, vormen het uitgangspunt voor dit beleidsplan.

Informatie over website
                                                                                               
Contact

Heemkunde kring Amalia van Solms

Bezoekadres
Kerkstraat 4
2387 Baarle-Hertog (B)

Postbus 225
5110 AE Baarle-Nassau (NL)

KVK : NL-40259016