dialecten in Castelré

DSC 0052 foto1 1
De oudste generatie Snoeijs

Donderdagavond 15 oktober was het nog geen Castelse kermis, maar toch was Café In Holland ruim gevuld. De werkgroep Dialecten van Heemkundekring Amalia van Solms organiseerde met technische ondersteuning van de lokale radio ‘De Stille Genieter’ een gezellige avond. Aan de tafels en de bar was veel dialect te horen, zowel Nederlands als Vlaams georiënteerd. 

DSC 0076 foto2 1
Tijdens de uitzending in café In Holland

Uitgangspunt was om deze avond muziek en zang, verhalen uit het verleden en heden, overeenkomst en verschil met een kwinkslag samen te brengen. Life-muziek en zang werden verzorgd door het Enclavemeezingkoor en het trio bestaande uit de gebroeders Wil en Ruud Koijen samen met Eddy Sommen. Niet alleen muzikale noten werden gekraakt, maar ook de verse walnoten op de bar.

DSC 0065 foto3 1
De huidige generatie Snoeijs aan het woord

Verhalen uit het verleden kwamen uit de gesprekken van André Moors met de oudste generatie Snoeijs met o.a. Gust en zijn familie-generatiegenoten. De huidige kastelein Jos met zijn vrouw Carin vormden met gesprekspartner Jeanny Wouters het bruggetje naar het heden. Zij vertelden over de veranderingen in cafébeleving en uitbating. Fons en Dina Backx bespraken met André Moors de ontdekking van het nut van paardenmelk. De geneeskundige werking en het houden van paarden voor de melkerij vormden stof voor een boeiend onderwerp.

DSC 0119 foto4 1
Het enclavemeezingkoor

Na een vocaal intermezzo van het Enclavemeezingkoor, waarbij door de aanwezigen spontaan werd meegezongen, gingen we naar een tijd in heden en verleden. Eerst met Charel Bruurs, die ook familiare banden met Castelre heeft. Hij ging in gesprek met enkele oudere Castelaren of moet ik Castelse zeggen? Opvallend was dat hieraan geen vrouwen deelnamen. Kwamen en komen vrouwen uit deze groep niet in Café In Holland?

DSC 0139 foto5 1
De Stille Genieter aan het werk

Staf van Aelst kon zijn affiniteit met Carnaval botvieren in een gesprek met enkele bestuursleden van ‘De Grenszuukers’ over de op handen zijnde presentatie van het Jubileumboek. Samen met Saskia Laurijssen en Louis van den Bogaart zat er een echt Carnavalsgezelschap aan tafel. Jeanny Wouters sprak met enkele leden van de verenigingen die hun thuisbasis in Café In Holland hebben. Van de handboogschutters was voorzitter Frans Roelen aanwezig. Ook de koning van de kruisboogschutters Marcel Wouters was present.

DSC 0142 foto6 1
Staf van Aalst in gesprek over carnaval en tonpraoten

De ‘inwijkelingen’ (zij die niet in Castel zijn geboren) spraken over de reden over hun verhuizing naar Castelre. Sommigen al 40 jaar geleden, maar ook nog iemand dit jaar. Verder kwam aan bod:  Hoe ervaart u het leven hier? Wat vindt u van bovengrondse stroom? Waant u zich in Nederland of in België?

DSC 0206 foto7 1
De jongste generatie Snoeijs

Na een kringgesprek van Charel Bruurs met de jongere generatie waaronder de drie kinderen Snoeijs,   sloot coördinator Jan Willekens de bijeenkomst af met dankzegging aan de gehele familie Snoeijs, alle deelnemers aan gesprekken en hun begeleiders, muzikale en vocale medewerkers en de technische ondersteuning van ‘De Stille Genieter’ en haar technicus Marcel Thomassen. Het Enclavemeezingkoor en het Trio De WilRuudEddy’s gaven nog enkele nummers en het bleef nog lang onrustig aan de Schootsenhoek in Castelre.
Om de uitzending terug te luisteren: www.omroepbaarle.nl/luisteren/terugluisteren, kies diverse live uitzendingen.

DSC 0230 foto8 3
Trio De WilRuudEddy’s

Scroll naar boven