Deze website gebruikt cookies. Accepteer de cookies als u alle functionaliteiten van deze website wilt gebruiken.

Dertig jaar geleden

Fons Raeijmaekers

Bliksemloterij Jeugdwerk Ulicoten
Op zaterdag 15 en zondag 16 maart 1969 houdt het jeugdwerk (kabouters, gidsen, welpen en verkenners) van Ulicoten een bliksemloterij, waarvan de opbrengst de kosten aan het jeugdhuis moeten dekken. Dit jeugdhuis heeft namelijk hoognodig een opknappertje nodig. De trekking zal plaatshebben in het parochiehuis.

 

40-jarig priesterjubileum van pastoor J.G.A. Koenraadt (16 mei 1969)
Op 25 mei 1925 bereikte J, Koenraadt, nog maar net 24 jaar oud, zijn ideaal toen hij gewijd werd tot dienaar an Gods Kerk, tot priester van de Heer. We weten weinig van wat hij sindsdien gedaan heeft: wel dat hij kapelaan was te Wagenberg, rector in huybergen en weer kapelaan in Breda. Dan komt de periode dat Baarle kennis maakt met J. Koenraadt: hij wordt rector `bij de broeders` en we ontmoeten een flinke, rijzige priester. Op het feest van O.L.Vrouw wordt hij benoemd tot pastoor in onze parochie, als opvolger van wijlen pastoor Vekemans. De parochie staat er niet zo denderend voor: herbouw en uitbreiding  vna de kerk hebben de nodige problemem geschapen en financieel is de situatie ver van rooskleurig. Maar de nieuwe patoor ontpopt zich als een organisator van formaat. Dank zij onze pastoor hebben wij een pracht-parochie.

Zoeken naar de mazen in de wet (16 mei 1969)
Vorige week werd hij bekend als `ontdekker` van een lek in de b.t.w.-wet. Door een fiscaal foefje ziet hij kans goedkoop in Nederland te slijten. Deze handel wordt gedreven door Etablissement Miriam in Lichtenstein. Dit is een van de vele maatschappijen die onder beheer staan van de Owel en Co International registered Trust company. Aan het hoofd van deze Company staat de heer Hendrik Owel. Zijn vrouw en een politicus uit Liechtenstein maken de directie compleet.

Bloedgever Baarle-Hertog (23 mei 1969)
De heer Gouverneur der provincie Antwerpen, richt langs de gemeentebesturen om, een oproep tot de bevolking om zich op te geven als bloedgever. De inwoners die dit mooi gebaar van menselijke solidariteit willen stellen, gelieven zich ten spoedigste op te geven voor Baarle-Hertog op het gemeentehuis, en voor Zondereigen bij de heer Schepen A. Leestmans.

Garage-weekeinddienst (23 mei 1969)
Evenals vorig jaar hebben ook dit jaar gedurende het hoofdseizoen voor het toerisme, op uitnodiging van de V.V.V., een vijftal garagehouders hier ter plaatse zich bereid verklaard om bij toerbeurt een garage-weekeinddienst te onderhouden. Echter onder voorbehoud  dat deze dienst uitsluitend is ingesteld ten dienste van de toeristen en dan nog alleen in dringende noodgevallen. De dienst geldt voor de zaterdagen, de zondagen en eventuele feestdagen. Garage A.J.J. Verheyen, Alphenseweg 29, tel 533, Baarle-Nassau, A.A. de Jong, Desire Geeraertsstraat 1, tel 398, Baarle-Nassau, J.F.J. Couwenberg, Titus Brandsmastraat 16, tel 345, Baarle-Nassaum v.d. Brandt, Loveren 18, tel 438, Baarle-Nassau en L. Brosens, Molenstraat 47, Baarle-Hertog.
 
Kongo-Expo (vanaf 28 juni 1969)
De `Kongo-Expo zal worden gehouden in het verenigingslokaal bij de Belgische kerk en de toegang is kosteloos. De tentoonstelling blijft geopend tot en met dinsdag 8 juli. Deze tentoonstelling werd onlangs onder grote belangstelling gehouden in Antwerpen. Er is gelegenheid om echte oude en nieuwe Aziatische kunstvoorwerpen te kopen. De paters van de H. Geest nodigen u vriendelijk uit tot bezoek aan hun Kongo Expo, die een beeld geeft van de huidige Kongo en een inzicht in de vele problemen  van dit jonge land.

Jubileum pater Dr. Ed Loffeld
Zaterdag 5 juli 1969 wordt bij de zusters Franciscanessen van Breda, in het klooster der Paters van de H. Geest te Baarle-Nassau-Grens het 40-jarig priesterfeest gevierd van Pater Dr. Eduard Loffeld van de congregatie van de H. Geest. Pater Loffeld, die in 1919 Baarle-Nassau verliet als priesterstudent, is nu, na 50 jaar, teruggekeerdals nieuwe rector van  “De Gaarshof”- aan de Bredaseweg. Hij werd er zondag 15 juni geinstalleerd. Hij is een zoon van de heer C.L. Loffeld, van 1906 tot 1917 verbonden aan het Grens-station.

Jacques Frijters Nationaal Kampioen (22 juni 1969)
We weten dat Jacques dit jaar als kersverse beroepsrenner al verschillende mooie successen heeft behaald, maar nationaal kampioen als eenling tegen de mannen van Willem II-gazelle en Cabalero, dat hadden we toch niet verwacht.