01. Tachtigjarige oorlog (tekst)

tachtigjarige oorlog algemeen 01

Afkondiging in Antwerpen van de Vrede van Munster 1568-1648 In 1998 was het precies 350 jaar geleden dat de Vrede van Münster werd ondertekend. Duitsland vierde deze gebeurtenis toekomstgericht onder het motto “Vrede als een opdracht: 350 jaar tolerantie en godsdienstvrijheid”. De Nederlandse herdenking stond in het teken van de politieke vrijheid: “350 jaar erkenning…

Lees meer

02. Tachtigjarige oorlog (tijdsbalk)

tachtigjarige oorlog tijdsbalk 03

Hagenpreken buiten Antwerpen Om te weten wat de gewone man in 1648 dacht over de bereikte vrede in Münster, moeten we proberen ons te verplaatsen naar zijn leefwereld. Belangrijk is het om de ellende te kennen die aan de vrede voorafging. Laten we daarom eens kijken wat zich tussen 1568 en 1648 afspeelde in het…

Lees meer
Scroll naar boven