Archeologie

Archeologisch onderzoek op CPO-terrein

Je gaat na een gesprek met de archeoloog met heel andere ogen kijken naar het terrein tegenover het Belgisch gemeentehuis, waar het CPO-project allengs vastere vormen aanneemt.    Lees meer in volgend PDF Document: LR_vanwirskaantnr3

Tracé rondweg Baarle

Begin 2015 is begonnen met het veldwerk voor het archeologisch onderzoek op het tracé van de nieuwe rondweg rond Baarle. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Drie onderzoeksbureaus zijn met het werk belast. Amalia volgt in Van Wirskaante het onderzoek op de voet. Over deze tussentijdse rapportages zijn afspraken gemaakt met…

Archeologie op het Limfa-terrein

Tijdens het veldwerk voor het archeologisch onderzoek op het voormalige Limfa-terrein aan de Chaamseweg zijn veel middeleeuwse waterputten gevonden.Lees meer over het archeologisch onderzoek

Geweldige archeologiedagen in Baarlese scholen!

Op dinsdag 17, donderdag 19 en vrijdag 20 april organiseerde Heemkundekring Amalia van Solms, samen met alle basis en lagere scholen uit Baarle-Nassau en Baarle-Hertog archeologische dagen. Totaal ongeveer 150 leerlingen van de twee hoogste groepen namen, verspreid over de drie dagen, deel aan een viertal activiteiten. Drie hiervan vonden plaats in het Cultureel Centrum…

Archeologische waardekaarten en 35-jarig jubileum in 2011

Afgelopen dinsdagavond 15 november 2011 was er weer een goed bezochte, gevarieerde en interessante bijeenkomst voor onze leden in het Cultureel Centrum Baarle. Eerst een lezing over archeologische waardkaarten van Baarle-Nassau en daarna een optreden van Kamerkoor Terpander in het kader van het 35 jarig jubileum van de heemkundekring. Na een welkomstwoord door Jan Willekens…

Akkerprospectie bij de Heimolen (2011)

De werkgroep Archeologie heeft op zaterdag 28 mei 2011 een onderzoek gedaan op een akker bij de Heimolen in Baarle. De akkers tussen de Hoogstratensebaan en de Molenbaan zijn van archeologische waarde. Dus mocht verwacht worden dat er wellicht iets interessant te vinden was. Het weer werkte zaterdag niet erg mee. Het was weliswaar droog,…

Grafrituelen in de vroege middeleeuwen (lezing 2011)

Op dinsdag 18 januari 2011 gaf archeologe Rica Annaert van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (V.I.O.E.) in de La Sallezaal van het Cultureel Centrum Baarle een lezing over het archeologisch onderzoek van een uitgestrekte begraafplaats uit de zesde en de zevende eeuw (de merovingische tijd) in Broechem bij Lier. Met een vijftigtal aanwezigen was…

Opmerkelijke vondst in Baarle (2)

Op 8 augustus j.l. zijn door Jos Verheijen van de werkgroep archeologie van onze heemkundekring een aantal interessante vondsten gedaan. Na het boodschappen doen en tijdens zijn verder wandeltochtje door het dorp liep Jos langs de Belgische Kerk. De mensen van de buitendienst van Baarle-Hertog waren daar bezig met werkzaamheden aan het riool. Dit op…

Werkgroep archeologie weer aan de slag (2010)

  Op Zaterdag middag 27 maart 2010 is de werkgroep archeologie van Heemkundekring Amalia van Solms weer van start gegaan met het belopen van akkers. Dit maal van familie de Jong. Het is lente, de periode dat de boeren hun akkers weer gaan ploegen. Dan komt er weer van alles naar boven, waar natuurlijk ook archeologisch interessante…

Akkerprospectie in Zondereigen, vondstenoverzicht 2004-2008

In de tabel hieronder vind je een overzicht van alle Zondereigense archeologische vondsten van de afgelopen jaren.     Archeologisch Onderzoek in Zondereigen Vindjaar 2004 2005 2006 2007 2008 Totaal Jaarlijks aantal artefacten en scherven 179 320 807 1.204 1.749 4.262 Nieuw ontdekte steentijdsites 51 18 23 16 13 121 Jaarlijks aantal steentijdartefacten 102 188…

Akkerprospectie in Zondereigen, resultaten 2007

Nu het resultaat van de determinering door archeologen bekend is, blijkt overduidelijk dat 2007 een topjaar was. Dozenvol met vuurstenen en potscherven werden in Zondereigen van de akkers geraapt, alles samen goed voor… 1.204 vondsten.   Steentijd Er werden dit jaar maar liefst 533 steentijdvondsten genoteerd. Dankzij prospecties op de Gelse Bergen pakken we uit…

Akkerprospectie, wat is dat?

  Hieronder vindt u een overzicht van de gehanteerde werkwijze bij de akkerprospectie in Zondereigen: 01. Doelstelling en opstarten Het doel van het onderzoek is het inzicht verwerven in de bewoningsgeschiedenis van de prehistorie tot en met de nieuwe tijd en dit door middel van archeologische akkerprospectie. Dit omvat ondermeer volgende activiteiten: – Het verzamelen…

Akkerprospectie in Zondereigen, een voorstelling

Zondereigen is momenteel op archeologisch gebied één van de best geprospecteerde zones in Vlaanderen. Er loopt een succesvol en tot buiten onze provinciegrenzen met grote belangstelling gevolgd archeologisch project. Tot ieders voldoening werken landbouwers, archeologen en leden van twee heemkringen daar nauw samen. ZondereigenZondereigen bevindt zich aan de grens met Nederland, zo’n vijftien kilometer van…

Brochure ‘777 eeuwen Zondereigen’

De heemkundige werkgroep Zondereigen presenteerde tijdens de Erfgoeddag 2007 haar nieuwste brochure ‘777 eeuwen Zondereigen’. De titel verwijst naar het fotoboek ‘Een eeuw Zondereigen’, samengesteld ter gelegenheid van het memorabele feestjaar in 2001. Toen al groeide het idee om geheel de geschiedenis van Zondereigen te beschrijven. De nieuwe brochure levert de eerste bouwstenen daartoe. ‘777…

777 eeuwen Zondereigen (6)

Herman Janssen Romeinse tijd (ca. 57 v. C.-450 n.C.) De eerste vier eeuwen na Christus behoorde het gebied ten zuiden van de Rijn tot het Romeinse rijk. Deze tijd wordt op basis van historische bronnen, waaronder Tacitus en Ammianus Marcellinus, in drie perioden verdeeld: de vroege (ca. 57 v.C.-70 n.C.), midden- (ca. 70-270 n.C.) en…

777 eeuwen Zondereigen (5)

Metaaltijden (2.200-57 v.C.) Na de steentijd sluiten twee metaaltijden de voorhistorie af: de bronstijd (2.200-800 v.C.) en de ijzertijd (800-57 v.C.). De productie van metalen voorwerpen is een belangrijke fase in de ontwikkeling van de mens. Sindsdien werden betere en duurzamere werktuigen voor dagelijks gebruik gemaakt, naast mantel- en haarspelden, wapens (zwaarden en speren), munten…

777 eeuwen Zondereigen (4)

Neolithicum (nieuwe steentijd) (ca. 5.300-2.000 v. Chr.)  De nieuwe steentijd begon wanneer het jagen, vissen en verzamelen in het levensonderhoud een steeds minder belangrijke rol gingen spelen. Na honderdduizenden jaren afhankelijkheid van de natuur bleek de mens in staat om zelf een deel van zijn voedsel te produceren. De kenmerken van de leefwijze in de…

777 eeuwen Zondereigen (3)

Mesolithicum (middensteentijd) (ca. 8.800-4.000 v.C.)  De middensteentijd wordt onderverdeeld in het vroeg- (ca. 8.800-7.100 v.C.), midden- (ca. 7.100-6.450 v.C.) en laatmesolithicum (ca. 6.450- 4.000 v.C.). Klimaat Na de laatste ijstijd en de relatief korte overgangsperiode waarin warme en koude periodes elkaar afwisselden, begon de huidige tussenijstijd (holoceen) die nog steeds voortduurt. Vanaf 8.800 v.C. werd…

777 eeuwen Zondereigen (2)

Jongpaleolithicum  (ca. 35.000-10.000 v.C.) Uit het jongpaleolithicum (het laatste deel van de oude steentijd) zijn in Vlaanderen geen vondsten bekend. Het was toen te koud in onze streken. In onze reis doorheen de Zondereigense geschiedenis stappen we meteen door naar het epipaleolithicum, de overgangperiode van de oude naar de midden steentijd. Vuurstenen die de menselijke…

777 eeuwen Zondereigen (1)

Aanleiding In 2001 vierde de Zondereigense gemeenschap haar 750-jarig bestaan. Dat feestjaar was gebaseerd op de allereerste schriftelijke vermelding, in 1251. Volgens de legende van de Vikinghoofdman Gelmel is Zondereigen veel ouder, een bewering die ondersteund wordt door recente archeologische vondsten. In 2004 namelijk heeft het archeologisch adviesbureau RAAP in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij…

Opmerkelijke vondst in Baarle (1)

Werkgroep archeologie in en naast de putHet is al weer even geleden dat we nog iets van ons hebben laten horen, maar we hebben zeker niet stil gezeten. En zoals de koptekst van dit artikel al verraadt, zijn we met een put doende. Een put zult u denken? We zullen een en ander eens wat…

Opmerkelijke vondst in Zondereigen (8)

Groot archeologisch nieuws Groot nieuws vanuit de Gelse Bergen, waar een kampplaats ontdekt is uit het midden van de oude steentijd! Archeoloog Bart Robberechts had er in 2004 al twee afslagen gevonden. Tijdens ons vervolgonderzoek werden deze winter maar liefst zeventien vuurstenen objecten verzameld. Typisch voor die stenen was de zeer zware glans of patina,…

Opmerkelijke vondst in Zondereigen (7)

Fraai flesje. Romeins of niet? Op de Zondereigense akkers is het rustig. Door de plaatselijke heemkundige werkgroep wordt er niet geprospecteerd. ’t Is wachten op de maïsoogst alvorens wij aan de slag kunnen. Ondertussen werden de voorjaarsvondsten gedetermineerd door professionele archeologen. Zo gaf Cyriel Verbeek (Bilan) meer informatie over de 688 vondsten uit de steentijd.…

Opmerkelijke vondst in Zondereigen (6)

Middenpaleolithische schaaf (Baarlebrugse Beemden) De resultaten van de archeologische akkerprospecties in Zondereigen blijven verbazen. Opnieuw werd een “museumstuk” uit de oude steentijd (70.000-35.000 v.C.) ontdekt. Na de vondsten van de voorbije jaren (twee boordschrabbers, twee geretoucheerde werktuigen, een Levallois kern en een schoendoos vol afslagen, allemaal uit de oude steentijd) werd dit jaar zowaar een…

Opmerkelijke vondst in Zondereigen (5)

De archeologische akkerprospecties in Zondereigen blijven opzien baren. Nu de vondsten van het afgelopen jaar gedetermineerd zijn, blijkt pas hoe succesvol 2007 geweest is. Heel uitzonderlijk bijvoorbeeld was de vondst die getoond wordt op de bijgevoegde foto. Op de Ginhovense Velden vond Leo Dufraing namelijk een fragment van een vijfribben armband uit de late ijzertijd…

Opmerkelijke vondst in Zondereigen (4)

Groot nieuws vanuit de Gelse Bergen, waar een kampplaats ontdekt is uit het midden van de oude steentijd! Archeoloog Bart Robberechts had er in 2004 al twee afslagen gevonden. Tijdens ons vervolgonderzoek werden deze winter maar liefst zeventien vuurstenen objecten verzameld. Typisch voor die stenen was de zeer zware glans of patina, wat vaak wijst…

Opmerkelijke vondst in Zondereigen (3)

Vondsten Eerste Wereldoorlog Maandag 29 januari 2007 was ik op pad voor het archeologisch akkeronderzoek in Zondereigen. Akkerprospectie levert niet elke keer handenvol eeuwenoude vondsten op. Welgeteld één vuursteenafslag uit de steentijd had ik gevonden na vier en een half uur zoeken op de slijkakkers van de Gelse Bergen. Toch mag ik terugkijken op een…

Opmerkelijke vondst in Zondereigen (2)

Pijlpunt van rond het jaar 2.000 v.C. gevonden!Opnieuw wordt vanuit de ‘heemkundige werkgroep Zondereigen’ een opmerkelijke vondst gemeld. Het betreft een stenen pijlpunt van het type ‘dennenboomspits’. Na de huisplaats uit de Middeleeuwen keren wij nu verder terug in de tijd: de overgang van de Nieuwe Steentijd naar de Bronstijd. Die situeert zich in onze…

Opmerkelijke vondst in Zondereigen (1)

Image

In Zondereigen (kerkdorp van Baarle-Hertog) is zeer recent een opmerkelijke 10e en 11e eeuwse vondst gedaan. Deze geeft wellicht een nieuwe kijk op de ontstaansgeschiedenis van Zondereigen. Op donderdag 23 november 2006 voerde Herman Janssen een akkeronderzoek uit op de hoge dekzandrug tussen Ginhoven en Zondereigen-centrum. De akker leverde geen bijzondere vondsten op, tot plots…

Scroll naar boven