Deze website gebruikt cookies. Accepteer de cookies als u alle functionaliteiten van deze website wilt gebruiken.

Roggerentjes 2009

Ommetje Schietberg

Belasting betalen is een eeuwenoude last. Tijdenlang gebeurde dat in natura. De meeste mensen waren landbouwer en voldeden dus aan hun verplichting door het afstaan van een deel van hun oogst. Het gewone volk betaalde belasting aan de wereldlijke machthebbers en aan kerkelijke overheden. Er was ook nog een speciale belasting ten gunste van de armen in de gemeenschap.

Roggerentjes 2008

Loopgraven

In maart 2008 ontving Amalia vanuit het gemeentehuis van Baarle-Nassau het verzoek naspeuringen te doen naar nog herkenbare sporen van WO II in de omgeving. Dit verzoek kwam naar aanleiding van een vraag van het landelijk ‘Comité 4 en 5 mei’. Na een oproep kwamen zowel bij de gemeente als bij Amalia enkele tips binnen. Wij hebben daarnaar onderzoek gedaan, foto’s gemaakt en zestien voorbeelden beschreven. Het rapportje dat hieruit voortkwam, is bij de gemeente – in de persoon van Bas Willems – bezorgd. Hij heeft voor doorzending naar het landelijk ‘Comité 4 en 5 mei’ zorg gedragen.

Roggerentjes, traditioneel en nieuwe stijl.

Inleiding

Belasting betalen is zo oud als de tijden oud zijn. Machthebbers vroegen of eisten belastingen om in pracht en praal te kunnen leven en om hun oorlogen te bekostigen. De kerk vroeg bijdragen aan de mensen om haar geestelijke bedienaren een inkomen te verschaffen.

Roggerentjes 2010

BRABANTS BONT IN BAARLES BERMEN

Belasting betalen is een eeuwenoude last. Tijdenlang gebeurde dat in natura. De meeste mensen waren landbouwer en voldeden dus aan hun verplichting door het afstaan van een deel van hun oogst.