Deze website gebruikt cookies. Accepteer de cookies als u alle functionaliteiten van deze website wilt gebruiken.

Zevenhonderd zevenenzeventig eeuwen Zondereigen (4)

Neolithicum (nieuwe steentijd)
(ca. 5.300-2.000 v. Chr.) 

Image
De geschiedenis van het ploegen begint in het neolithicum

De nieuwe steentijd begon wanneer het jagen, vissen en verzamelen in het levensonderhoud een steeds minder belangrijke rol gingen spelen. Na honderdduizenden jaren afhankelijkheid van de natuur bleek de mens in staat om zelf een deel van zijn voedsel te produceren. De kenmerken van de leefwijze in de nieuwe steentijd zijn de landbouw (akkerbouw en veeteelt), de vaste verblijfsplaats (boerderijen), de productie van bijlen om bomen mee om te hakken, het slijpen van steen, de ontdekking van het wiel, het spinnen en weven om kleren te maken, het bakken van aardwerk om voedsel te bewaren en de aanleg van begraafplaatsen. De bevolking groeide gestaag, mede door de productie van voedseloverschotten.

Zevenhonderd zevenenzeventig eeuwen Zondereigen (5)

Metaaltijden
(2.200-57 v.C.)
Image
Moerasijzererts (Jagersbeemden)

Na de steentijd sluiten twee metaaltijden de voorhistorie af: de bronstijd (2.200-800 v.C.) en de ijzertijd (800-57 v.C.). De productie van metalen voorwerpen is een belangrijke fase in de ontwikkeling van de mens. Sindsdien werden betere en duurzamere werktuigen voor dagelijks gebruik gemaakt, naast mantel- en haarspelden, wapens (zwaarden en speren), munten en sieraden (arm-, voet- en halsringen).

zevenhonderd zevenenzeventig eeuwen Zondereigen (6)

Herman Janssen

Romeinse tijd
(ca. 57 v. C.-450 n.C.)

Image

De eerste vier eeuwen na Christus behoorde het gebied ten zuiden van de Rijn tot het Romeinse rijk. Deze tijd wordt op basis van historische bronnen, waaronder Tacitus en Ammianus Marcellinus, in drie perioden verdeeld: de vroege (ca. 57 v.C.-70 n.C.), midden- (ca. 70-270 n.C.) en late Romeinse tijd (ca. 270-450 n.C.).

Geweldige archeologiedagen in Baarlese scholen!

Op dinsdag 17, donderdag 19 en vrijdag 20 april organiseerde Heemkundekring Amalia van Solms, samen met alle basis en lagere scholen uit Baarle-Nassau en Baarle-Hertog archeologische dagen. Totaal ongeveer 150 leerlingen van de twee hoogste groepen namen, verspreid over de drie dagen, deel aan een viertal activiteiten. Drie hiervan vonden plaats in het Cultureel Centrum Baarle, de vierde activiteit betrof een bezoek aan een grafheuvel in Alphen.

Archeologische waardekaarten en 35-jarig jubileum in 2011

Afgelopen dinsdagavond 15 november 2011 was er weer een goed bezochte, gevarieerde en interessante bijeenkomst voor onze leden in het Cultureel Centrum Baarle. Eerst een lezing over archeologische waardkaarten van Baarle-Nassau en daarna een optreden van Kamerkoor Terpander in het kader van het 35 jarig jubileum van de heemkundekring.

Grafrituelen in de vroege middeleeuwen (lezing 2011)

Op dinsdag 18 januari 2011 gaf archeologe Rica Annaert van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (V.I.O.E.) in de La Sallezaal van het Cultureel Centrum Baarle een lezing over het archeologisch onderzoek van een uitgestrekte begraafplaats uit de zesde en de zevende eeuw (de merovingische tijd) in Broechem bij Lier. Met een vijftigtal aanwezigen was er een goede opkomst. De lezing vereiste de nodige concentratie, want Rica bracht een gedetailleerde en gespecialiseerde kijk op de vroegmiddeleeuwse samenleving en haar gebruiken. Het was een leerrijke avond met uniek illustratiemateriaal, een uitgebreide vragenronde en een tevreden publiek.

Tracé rondweg Baarle

archeologie rondweg
 
Begin 2015 is begonnen met het veldwerk voor het archeologisch onderzoek op het tracé van de nieuwe rondweg rond Baarle. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Drie onderzoeksbureaus zijn met het werk belast. Amalia volgt in Van Wirskaante het onderzoek op de voet. Over deze tussentijdse rapportages zijn afspraken gemaakt met de onderzoeksbureaus en de provincie. Via onderstaande links kunt u er meer over lezen.

2015-2_arch_rondweg_1

2015-3_arch_rondweg_2

2015-4_arch_rondweg_3

2016-1_arch_rondweg_4

2016-2_arch_rondweg_5