Deze website gebruikt cookies. Accepteer de cookies als u alle functionaliteiten van deze website wilt gebruiken.

Opmerkelijke vondst in Zondereigen (5)

Image

De archeologische akkerprospecties in Zondereigen blijven opzien baren. Nu de vondsten van het afgelopen jaar gedetermineerd zijn, blijkt pas hoe succesvol 2007 geweest is. Heel uitzonderlijk bijvoorbeeld was de vondst die getoond wordt op de bijgevoegde foto. Op de Ginhovense Velden vond Leo Dufraing namelijk een fragment van een vijfribben armband uit de late ijzertijd (200-57 v.C.). Letterlijk en figuurlijk een juweeltje!

Opmerkelijke vondst in Zondereigen (6)

Image

Middenpaleolithische schaaf (Baarlebrugse Beemden)
De resultaten van de archeologische akkerprospecties in Zondereigen blijven verbazen. Opnieuw werd een “museumstuk” uit de oude steentijd (70.000-35.000 v.C.) ontdekt. Na de vondsten van de voorbije jaren (twee boordschrabbers, twee geretoucheerde werktuigen, een Levallois kern en een schoendoos vol afslagen, allemaal uit de oude steentijd) werd dit jaar zowaar een schaaf opgeraapt! Er worden in Zondereigen opmerkelijk meer artefacten uit de oude steentijd gevonden dan in de dorpen uit de (verre) omgeving. De grote aantallen van zowel locaties als artefacten uit die periode kunnen verklaard worden door het vele prospectiewerk in combinatie met het aan de oppervlakte voorkomen van grondlagen uit die periode.

Opmerkelijke vondst in Zondereigen (7)

Image
Fraai flesje. Romeins of niet?


Op de Zondereigense akkers is het rustig. Door de plaatselijke heemkundige werkgroep wordt er niet geprospecteerd. ’t Is wachten op de maïsoogst alvorens wij aan de slag kunnen. Ondertussen werden de voorjaarsvondsten gedetermineerd door professionele archeologen. Zo gaf Cyriel Verbeek (Bilan) meer informatie over de 688 vondsten uit de steentijd. Stephan Delaruelle en Jef Van Doninck (Adak) bepaalden de ouderdom van maar liefst 1.061 scherven, van de metaaltijden tot en met de late middeleeuwen. Nooit waren de resultaten van ons inmiddels vijf jaar durend onderzoek zo gunstig. 2008 is op archeologisch gebied een absoluut topjaar!

Opmerkelijke vondst in Zondereigen (8)

Image

Groot archeologisch nieuws
Groot nieuws vanuit de Gelse Bergen, waar een kampplaats ontdekt is uit het midden van de oude steentijd! Archeoloog Bart Robberechts had er in 2004 al twee afslagen gevonden. Tijdens ons vervolgonderzoek werden deze winter maar liefst zeventien vuurstenen objecten verzameld. Typisch voor die stenen was de zeer zware glans of patina, wat vaak wijst naar een grote ouderdom…

Opmerkelijke vondst in Baarle (1)

Image

Werkgroep archeologie in en naast de put
Het is al weer even geleden dat we nog iets van ons hebben laten horen, maar we hebben zeker niet stil gezeten. En zoals de koptekst van dit artikel al verraadt, zijn we met een put doende. Een put zult u denken? We zullen een en ander eens wat toelichten.

Opmerkelijke vondst in Baarle (2)


Op 8 augustus j.l. zijn door Jos Verheijen van de werkgroep archeologie van onze heemkundekring een aantal interessante vondsten gedaan. Na het boodschappen doen en tijdens zijn verder wandeltochtje door het dorp liep Jos langs de Belgische Kerk. De mensen van de buitendienst van Baarle-Hertog waren daar bezig met werkzaamheden aan het riool.

Brochure '777 eeuwen Zondereigen'

Image

De heemkundige werkgroep Zondereigen presenteerde tijdens de Erfgoeddag 2007 haar nieuwste brochure ‘777 eeuwen Zondereigen’. De titel verwijst naar het fotoboek ‘Een eeuw Zondereigen’, samengesteld ter gelegenheid van het memorabele feestjaar in 2001.

zevenhonderd zevenenzeventig eeuwen Zondereigen (1)

Image

Aanleiding
 
In 2001 vierde de Zondereigense gemeenschap haar 750-jarig bestaan. Dat feestjaar was gebaseerd op de allereerste schriftelijke vermelding, in 1251. Volgens de legende van de Vikinghoofdman Gelmel is Zondereigen veel ouder, een bewering die ondersteund wordt door recente archeologische vondsten. In 2004 namelijk heeft het archeologisch adviesbureau RAAP in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij een onderzoek uitgevoerd in het kader van een geplande ruilverkaveling. In overleg met het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed besloot de heemkundige werkgroep om dat archeologisch onderzoek verder te zetten, een unicum in Vlaanderen. Het project ‘Akkerprospectie in Zondereigen’ leverde veel wetenswaardigheden op uit het verre verleden. Na drie jaar prospecteren hebben wij die gegevens gebundeld en schreven zo de eerste geschiedenis van Zondereigen.
 

zevenhonderd zevenenzeventig eeuwen Zondereigen (2)

Jongpaleolithicum 
(ca. 35.000-10.000 v.C.)

Image

Uit het jongpaleolithicum (het laatste deel van de oude steentijd) zijn in Vlaanderen geen vondsten bekend. Het was toen te koud in onze streken. In onze reis doorheen de Zondereigense geschiedenis stappen we meteen door naar het epipaleolithicum, de overgangperiode van de oude naar de midden steentijd.
 

zevenhonderd zevenenzeventig eeuwen Zondereigen (3)

Mesolithicum (middensteentijd)
(ca. 8.800-4.000 v.C.) 

Image
De steile oever van de Noordermarkt herbergt heel wat kampplaatsen uit de middensteentijd.

De middensteentijd wordt onderverdeeld in het vroeg- (ca. 8.800-7.100 v.C.), midden- (ca. 7.100-6.450 v.C.) en laatmesolithicum (ca. 6.450- 4.000 v.C.).