Stemmige Kerstviering 2018

Donderdagavond 20 december vierden wij weer onze jaarlijkse kerstbijeenkomst in een mooi versierde en zeer goed gevulde aula van het Cultureel Centrum Baarle. Een groot gedeelte van de avond werd ingevuld door acteur-verteller Zjos Finks van Theater Pas Geverfd. Op zijn eigen wijze verbaasde hij onze aanwezige leden, tot verrassing al bij de binnenkomst in de hal. Zowel voor als na de pauze was hij prominent aanwezig. Hierna een door hem zelf geschreven verslag van zijn acts.

iedereen vol aandacht foto 32
Iedereen vol aandacht voor Zjos 

“Ge zult het maar meemaken. Ge komt toe op het kerstfeest van Amalia van Solms en ge botst daar op een metser. Zijn opdracht is: een kerststal metsen pal op de grens Baarle Hertog – Baarle Nassau. Als feestvierder word je wel verwittigd dat de terugtocht naar huis niet evident zal zijn, maar de meesten negeren deze boodschap en springen gezwind over het muurtje. De drang om te feesten lijkt sterker dan de wil om toch beter meteen naar huis te lopen.

Jan Verhoeven foto 2
Jan Verhoeven wil ook wel een handje helpen

de muur moet waterpas liggen foto 26
De muur moet wel waterpas liggen

Het vermoeden wordt zelfs hardop uitgesproken dat het de bedoeling is om in een volgende fase een nieuw Cultureel Centrum om de kerststal heen te bouwen. Is dit roddel of heeft iemand dan toch ergens een signaal opgevangen?

Een bakske koffie foto 20
Een bakske koffie gaat er ook wel in

Nadat de eerste ontmoetingen met een goeie babbel en een heerlijke tas koffie de metser hebben doen vergeten, komen de aanwezigen opnieuw terecht in een verbazingwekkende situatie. Een zwerver komt de zaal binnenlopen en vertelt dat hij op zoek is naar de nabestaanden van Lowie Verheyen, beter gekend als Lowie van den armen schoefel. Hij vertelt hoe Lowie ooit nen engel heeft ontmoet met kerstmis 1967 en welke bizarre gevolgen dit heeft gehad voor het verder leven van Lowie. Het wordt pas echt moeilijk wanneer de zwerver alle mensen in de feestzaal een hoofdzonde laat bedrijven en iedereen de kerstdagen instuurt met de zonde ‘onkuisheid’. 

hij had ook geld bij foto 34
Hij had ook nog geld bij

Ge zult het maar meemaken; ge gaat naar het kerstfeest van Amalia van Solms en later in de avond komt ge thuis met een zwart zieltje. Als kerstvierder van Amalia gaat ge in ’t vervolg wellicht twee keer nadenken wanneer er weer eens een uitnodiging in de bus valt”.

Lizette en marcel foto 30
Ook Lizette en Marcel luisteren mee

Voor de pauze werd er verder een video vertoond over de opbouw van de kerststal in Zondereigen. Iedereen kent deze prachtige stal als die geheel ingericht is, echter de vele vrijwilligers welke daar steeds weer voor zorgen mogen ook wel eens in beeld komen. Een mooi kerstgedicht in dialect van onze oud-dorpsgenote Ad van Eijl-van de Klashorst over de herders werd gelezen door Jan Willekens. Hierna brachten Ria Willekens, Jack Verhagen en Chat van de Heijning met zijn trekharmonica nog enkele populaire kerstliederen, dit deden zij ook nog na de pauze.

het Kerstgedicht foto 41
Het Kerstgedicht over de herders wordt gebracht

de kerstliederen foto 73
De Kerstliederen worden door het muzikale trio ten gehore gebracht

In die pauze was er zoals altijd het traditionele kerstbrood met koffie en thee. Na dus weer Zjos Finks en het muzikale trio was het tijd voor het warme worstenbrood met de glühwein, dit nadat Jan Willekens in een afsluitend woord alle vrijwilligers welke mee geholpen hadden bij de voorbereiding en de uitvoering van deze avond had bedankt. Na nog geruime tijd gebuurt te hebben bleek het voor iedereen toch mogelijk om de aula te verlaten, de gang was niet meer dicht gemetseld, de verbouwing van het Cultureel Centrum was op de lange baan geschoven.

een gul applaus foto 52
een gul applaus voor de diverse presentaties

Volgend jaar gaan we er weer voor!

Foto’s Ria Janssen fotografie 

Scroll naar boven