Roggerentjes zaaien!

Zaterdag 26 maart 2011 hebben enkele dappere liefhebbers van de natuur bermen ingezaaid langs en bij het fietspad tussen de Hoogstratensebaan en de Eikelenbosch. Dit gebeurde in het kader van de roggerentjes 2011. Het was wel koud, maar dat mocht de pret niet drukken.

Wat is eigenlijk roggerente?

Vroeger betaalde de burgers belastingen in natura. Ook de armenbelasting werd betaald via een gedeelte van de oogst. In 1840 kreeg men in Baarle-Nassau de gelegenheid om dit om te zetten in een geldbedrag dat in één keer betaald kon worden of in de vorm van een jaarlijkse rente. Dit is de zogenaamde roggerente. Het ging om zeer geringe bedragen, waarvan de lasten om ze innen hoger werden dan de rente zelf. Dus werd deze vroegere armenbelasting door de gemeente Baarle-Nassau afgeschaft.

Roggerente nieuwe stijl

Om de herinnering aan deze oude traditie toch levend te houden, heeft Heemkundekring ‘Amalia van Solms’ in samenspraak met de gemeente Baarle-Nassau de ‘Roggerentjes-Nieuwe-Stijl’ bedacht. Dit houdt in dat ‘Amalia’ jaarlijks aan de gemeente Baarle-Nassau een idee, een plan, een wens of een suggestie van cultuurhistorische, landschappelijke of recreatieve aard zal voorleggen. Het doel is, ergens een stukje Baarle te behouden, te herstellen of te verfraaien en onder de aandacht te brengen. De ‘Roggerentjes’ passen in de doelstelling van de heemkundekring: zorg voor en verbetering van ons heem.

Roggerentje 2011

In het verleden stonden de bermen langs akkers vol met diverse veldbloemen, grassen en granen. Geleidelijk zijn is een groot gedeelte van deze planten mede onder invloed van gewasbestrijdingsmiddelen verdwenen. Daardoor is ons landschap aanzienlijk minder kleurrijk geworden. Biodiversiteit is een steeds belangrijker thema. In dat kader heeft heemkundekring Amalia van Solms voorgesteld enkele bermstroken weer in te zaaien met diverse veldbloemen en granen.

Op 26 maart om 14.00 uur was het zover.  Bestuurslid Sandra Verhoeven heeft enkele stroken met een tractor voorbewerkt. Vervolgens hebben enkele enthousiastelingen, waaronder Peter Antonis, wethouder van de gemeente Baarle-Nassau, deze stroken ingezaaid.

Hiermee heeft de Heemkundekring een daadwerkelijke bijdrage geleverd aan de biodiversiteit. Dank aan Sandra Verhoeven en haar gezin, Peter Antonis, wethouder van Baarle-Nassau, die een volleerd zaaier bleek, Frans Jacobs van de groendienst van de gemeente Baarle-Nassau, Antoon van Tuijl, de bedenker van het voorstel en de inkoper van de zaden. Natuurlijk ook dank aan de andere deelnemers! Nu maar reikhalzend uitkijken naar het moment waarop het zaaigoed zal uitkomen en ons landschap meer zal inkleuren.


Van links naar rechts: Antoon van Tuijl, Peter Antonis, Frans Jacobs en Ad Jacobs.


Jong geleerd is oud gedaan!


En de boerin, zij ploegde voort!


Wie zaait, zal oogsten.

Scroll naar boven