Roggerentjes 2023

In vroeger tijden was de roggerente een soort van armenbelasting; boeren betaalden deze belasting (en nog veel vroeger stonden ze een deel van hun rogge-oogst af) ten gunste van de gemeenschap die de armen daarmee hielp. Toen deze belasting werd afgeschaft bedacht onze heemkundekring ‘Roggerentjes-nieuwe-stijl’ en dat hield in dat jaarlijks een klein project ten gunste van de gemeenschap zou worden aangeboden, een cultuurhistorisch, landschappelijk of project van recreatieve aard, passend in haar doelstellingen.

Voor 2023 is het gekozen project: digitalisering van oude jaargangen van Ons Weekblad en haar voorganger Baarles’ Nieuws en Advertentie Blad.

Het idee ontstond tijdens een bezoek van het bestuur van Amalia aan de bibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen in 2021, waar men zag hoe hier zelf kranten gedigitalieerd worden. Toevallig was er al contact met Joep de Jong van de uitgeverij Em. de Jong over een nieuw project wat door inkomsten van door Amalia uitgegeven boeken die bij De Jong gedrukt werden zou worden gefinancierd. Het idee sprak beide partijen aan en men ging op onderzoek uit. Na diverse mogelijkheden te hebben onderzocht viel de keuze voor samenwerking op het Regionaal Archief Tilburg. Zij dragen een deel van de kosten voor digitalisering en zo was het voor alle partijen financieel ook aantrekkelijk. De oude jaargangen van Ons Weekblad die in ons archief lagen zijn afgestaan aan het Regionaal Archief. Dit geeft ook wat extra ruimte in de archiefruimte van Amalia.

Het Regionaal Archief zorgde voor schimmeltesten en voor zuurvrije verpakking en juiste opslag, waardoor de originele kranten beter bewaard worden.

Verwacht wordt dat het project in september 2023 is afgerond. 

Foto: Op vrijdag 12 mei waren de beide colleges te gast op het Heemhuis om kennis te nemen van het nieuwste Roggerentjes project

Scroll naar boven