Roggerentjes 2017: Via een brug naar meer

Voor de elfde keer heeft heemkundekring Amalia van Solms haar jaarlijkse verplichting tot voldoening van de verschuldigde ‘Roggerentjes’ ingelost. Deze keer gaat het om een bruggetje dat goed zicht geeft op een gemetselde overkluizing onder het stationscomplex in Baarle-Grens. Amalia biedt dit bruggetje aan aan de Baarlese gemeenschap, de bewoners van Weelde-Station en Baarle-Grens en aan bezoekers van wijd en zijd.

R1

Het voetbruggetje is afgelopen voorjaar al gerealiseerd in het kader van de viering van 150 jaar Bels Lijntje. Het maakt een fraaie wandellus mogelijk over het voormalige stationscomplex aan de grens.
Bij de aanleg van het Bels Lijntje in 1866-1867 zijn op het grondgebied van Baarle meerdere overkluizingen gebouwd over waterlopen en beekjes, zoals de Bremer, de Schaluinenloop en de Schouwloop. Bij de aanleg van het grote stationscomplex in de jaren 1904-1906 is de Schouwloop verlegd en vervangen door een kaarsrechte ‘tunnel’ onder de volle breedte van het spoorwegterrein. Ook vlakbij de grens is toen een grenssloot verlegd en onder het perron door geleid. De vaklieden die beide duikers hebben gemetseld, hebben goed werk verricht, want na ruim honderd jaar zijn beide overkluizingen nog in prima staat.

R2
Het boekje waarin de voorsellen voor de Roggerentjes 2017 zijn beschreven, werd door voorzitter Ad Jacobs aangeboden aan schepen Brosens en wethouder Van Cranenbroek.

Voorstel waarin
In het kader van de Roggerentjes 2017 vraagt Amalia de gemeente Baarle-Nassau alle zichtbare overkluizingen op te nemen in de gemeentelijke monumentenlijst zoals dat eerder gebeurde met de put van de draaischijf en de perronmuren op het Nederlands deel van het station. Aangezien de lange overkluizing van de Schouwloop nu op grondgebied van Baarle-Hertog ligt (in Enclave H17), is aan het gemeentebestuur van Baarle-Hertog gevraagd ook deze een beschermde status te geven.

 R3
Van het bruggetje is al druk gebruik gemaakt.

Amalia heeft de Roggerentjes 2017 aangegrepen om beide gemeenten (en Ravels) te vragen mee te denken met een Plan van Aanpak om het stationsgebied toegankelijk te maken en de overblijfselen van het spoorverleden zichtbaar te maken én houden. Afgelopen jaar is hiervoor al veel werk verricht door vrijwilligers van het heem van Baarle en Ravels; ook de gemeenten Baarle-Nassau en Ravels hebben een handje toegestoken. Nu is het zaak om het spoorverleden zichtbaar te houden via een gezamenlijk gedragen onderhoudsplan zodat dat werk niet voor niets is gedaan. Daar slaat het motto ‘Via een brug naar meer’ op. De gemeentebestuurders van de beide Baarle’s hebben bij de aanbieding van de Roggerentjes 2017 aangegeven daar wel voor te voelen om op deze manier ook de taakverdeling tussen de gemeentelijke diensten en vrijwilligers vast te leggen.

R4
Om perronmuren en perron zichtbaar te houden is een onderhoudsplan nodig.

Met de ‘Roggerentjes’ wil Amalia de traditie van de vroegere armenzorg – meer dan 160 jaar betalen enkele Baarlenaren hun armenbelasting aan de gemeente Baarle-Nassau in de vorm van een klein bedrag, in het laatste jaar (2006) nauwelijks meer dan tien euro in totaal – levend houden. Dat doet de vereniging door jaarlijks een klein project van cultuurhistorische, landschappelijke en/of recreatieve aard aan te bieden. Om zo een stukje van ons heem te behouden, te herstellen of te verfraaien en onder de aandacht te brengen.

Scroll naar boven