Roggerentjes 2008

Loopgraven

In maart 2008 ontving Amalia vanuit het gemeentehuis van Baarle-Nassau het verzoek naspeuringen te doen naar nog herkenbare sporen van WO II in de omgeving. Dit verzoek kwam naar aanleiding van een vraag van het landelijk ‘Comité 4 en 5 mei’. Na een oproep kwamen zowel bij de gemeente als bij Amalia enkele tips binnen. Wij hebben daarnaar onderzoek gedaan, foto’s gemaakt en zestien voorbeelden beschreven. Het rapportje dat hieruit voortkwam, is bij de gemeente – in de persoon van Bas Willems – bezorgd. Hij heeft voor doorzending naar het landelijk ‘Comité 4 en 5 mei’ zorg gedragen.

Vage sporen

Eén van de gevonden oorlogssporen betreft een reeks van vijf loopgraven van het Duitse bezettingsleger. Ze zijn gelegen in de bosrand langs het Bels Lijntje bij Baarle-Grens, juist tegenover de vroegere douaneloods van het voormalige grensstation en het latere magazijn van Handelshuis St. Antonius. Dit terrein is eigendom van de gemeente Baarle-Nassau. Uit mondelinge overlevering is ons bekend geworden dat het Duitse leger deze loopgraven aanlegde ter verdediging van hun brandstofvoorraden welke in en bij de toenmalige douaneloods waren opgeslagen.
Het jaar na jaar vallende blad en ook wel het storten van tuinafval hebben de zigzaggroeven bijna aan het oog onttrokken. Er bleven slechts vage sporen over. Wie van de ligging weet, kan ze terugvinden. Anders ga je er ongemerkt aan voorbij. Zo is tenminste onze ervaring.

Zichtbare sporen

Op korte termijn zal de gemeente Baarle-Hertog onze Werkgroep Zondereigen behulpzaam zijn bij het nabouwen en oprichten van een stuk ‘Dodendraad’ aan weerszijden van de weg naar Zondereigen. Daar verschijnt dus een zichtbaar spoor van WO I. Amalia zou graag zien, dat dankzij de gemeente Baarle-Nassau aan Baarle-Grens een zichtbaar spoor zou komen van WO II. Dat kan op eenvoudige wijze ontstaan door het uitgraven van de vijf (of enkele van de vijf?) voormalige loopgraven.

Snelle reactie

Eigenlijk hadden we u hier willen vragen medewerking te verlenen om dit idee te realiseren. Op een mondelinge hint van een van onze bestuursleden aan het adres van Wethouder Kerremans, is echter een zeer snelle en positieve reactie gekomen. De eerste afspraak met een van uw medewerkers is al gemaakt. Daarvoor graag onze dank.

Erfgoedwinst

Het bestuur van Amalia is van mening dat het idee om deze sporen van WO II weer herkenbaar te maken, winst betekent voor ons erfgoed. Veel mensen hebben er ook iets aan omdat de situering van het monument aan het Bels Lijntje zonder speciale voorzieningen in het zicht ligt.
Uitwerking van dit idee past goed in ons streven om jaarlijks een wens, een idee of een suggestie bij uw College kenbaar te maken met het doel Baarle op een of andere wijze te verrijken en te verfraaien.
Op deze wijze willen wij als heemkundekring voor 2008 onze Roggerentjes voldoen.
Wij zien uit naar een mooi resultaat.

Heemkundekring Amalia van Solms
Baarle-Hertog-Nassau
Juli 2008

Scroll naar boven