Restauratie wapen Amalia van Solms en Frederik Hendrik

alliantiewapen FH AvS
Op de zuidgevel van paleis Huis ten Bosch staat het wapenschild afgebeeld van prins Frederik Hendrik en zijn echtgenote Amalia van Solms.

Het wapen is rijk versierd, onder andere met gouden blokjes, gouden en rode leeuwen en blauwe jachthoorns. Tijdens de restauratie was er twijfel over met name de originele kleuren van het wapenschild.  Daarom is advies gevraagd bij de Hoge Raad van Adel, het vaste adviescollege van de regering op het gebied van adeldom en heraldiek en dé autoriteit op het gebied van wapenschilden.
(Bron : www.rijksvastgoedbedrijf.nl)

Het Logo van de heemkundekring is opgebouwd uit onderdelen van de wapens van Frederik Hendrik en van Amalia van Solms. Herkenbaar zijn de blauwe jachthoorn die terug gaat naar het prinsdom Orange
en de vijfblad (rozetten) van de duitse gemeente Wildenfels

logoAmalia 

Uitleg hoe dit alliantiewapen is opgebouwd:

I. Frederik Hendrik, prins van Oranje, graaf van Nassau (1584-1647)
Gevierendeeld;

 • I in blauw, bezaaid met gouden blokjes, een gouden leeuw [Nassau];
 • II in goud een dubbelstaartige, aanziende rode leeuw, blauw gekroond [Katzenelnbogen];
 • III in rood een zilveren balk [Vianden];
 • IV in rood twee aanziende, gaande gouden leeuwen [Dietz];
 • gevierendeeld middenschild;
  a en d in rood een gouden schuinbalk [Chalon];
  b en c in goud een blauwe jachthoorn, zilver beslagen en rood gesnoerd [prinsdom Orange];
  hartschild[= H]: in drie rijen van drie stukken geschaakt goud en blauw [Genève];
 • twee bijschildjes:
  boven [= x] in goud een zwarte balk [Meurs];
  beneden[= y] in rood een beurtelings gekanteelde zilveren balk [Buren].

II. Amalia gravin van Solms-Braunfels (1602-1675)

Gedeeld;

 • 1 gevierendeeld;
  a en d in goud een omgewende blauwe leeuw met de staart over de kop [Solms];
  b en c doorsneden rood en goud [Münzenberg];
 • 2 gevierendeeld;
  a en d in zwart een zilveren leeuw, goud gekroond, met de staart over de kop [Sonnenwalde];
  b en c in goud een zwart vijfblad [Wildenfels].
Scroll naar boven