Regioarcheologen op bezoek bij ‘Amalia’

Op dinsdag 3 maart 2010 is er in het Heemhuis te Baarle een bijeenkomst geweest met de twee nieuwe regioarcheologen Leonie Weterings en Gerjan Sophie. Zij zijn sinds enige tijd werkzaam voor een tiental gemeenten in Brabant. Doel was wederzijds kennismaken en nagaan wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Na het inwerkingtreden van de zogenaamde Wet van Malta zijn er aan alle gemeenten in Nederland grotere verplichtingen opgelegd op het gebied van archeologie. Omdat niet iedere kleinere gemeente een eigen archeoloog in dienst kon nemen hebben de tien gemeenten, waaronder Baarle-Nassau besloten om gezamenlijk de twee archeologen aan te stellen. De regioarchelogen zijn niet zelf actief werkzaam in het veld. Zij ondersteunen en adviseren de gemeenten bij archeologische projecten. Omdat de toekomstige rondweg van Baarle een provinciaal project is, zijn zij niet betrokken geweest bij het proefsleuvenonderzoek vorig jaar.

alt
 
 
De werkgroepleden luisterden aandachtig naar de uitleg van de archeologen.
 
Vanuit onze vereniging waren de leden van de werkgroep archeologie en enkele bestuursleden aanwezig. De werkgroep gaf een toelichting op de activiteiten welke zij in de voorbije jaren hebben uitgevoerd. Men heeft akkers belopen (akkerprospectie) op zoek naar scherven en andere voorwerpen, men heeft cursussen gevolgd bij o.a. Nico Arts, een zeer bekende stadsarcheoloog in Eindhoven en ze hebben meegewerkt aan het onderzoek op het rondwegtracé. Aanstaande zaterdag volgen een aantal leden de laatste dag van een vierdaagse cursus, gegeven door het Brabants Heem. Bij de Sint Salvatorkapel hebben ze gezocht naar archeologische resten in een oude put en ze hopen weer betrokken te worden bij het verdere archeologische onderzoek bij de rondweg. Herman Janssen gaf een toelichting over de activiteiten waarmee de werkgroep Zondereigen op archeologisch bezoek is bezig geweest. Ondanks het feit dat die werkgroep in principe op Belgisch grondgebied actief is, zijn wederzijdse contacten toch nuttig, archeologie stopt niet bij de grens. Als de grens dwars over een akker loopt is het kijk je natuurlijk echt wel even over die grens heen.
 
alt
 
Rondleiding door het Heemhuis.
 
Gemeenten dienen voortaan de projecten, zoals op het gebied van toekomstige bebouwing, te melden. Indien daar archeologische verwachtingen zijn moet er voortaan onderzoek verricht worden, evt. alleen via proefboringen of via het maken van b.v. proefsleuven. De archeologen stellen dan o.a. een Programma van Eisen op en begeleiden de gemeenten bij de verder uitwerking.
 
alt
 
We kregen een compliment van de archeologen dat de vondsten zo goed hersteld waren.
Daar waren we natuurlijk trots op.
 
Na nog wat informatie gegeven te hebben over de komende archeologiedagen voor de basisscholen in april en mei en na nog wat afspraken gemaakt te hebben over hoe samen verder, werd afscheid genomen. Dit echter niet na nog een rondleiding door ons fraaie Heemhuis en het bezichtigen van een aantal archeologische vondsten welke nabij de Salvatorkapel zijn gedaan. Kortom, een nuttige en aangename bijeenkomst.
 
alt
 
Hier is Jan Willekens op de zolder om ook daar de spullen te laten zien.
Met veel belangstelling keken de archeologen rond in ons Heemhuis.
Scroll naar boven