Realisaties

Actief sinds 2004.

Tot hiertoe stond vooral de deskundigheidsvorming van de werkgroepleden centraal. Daartoe werden een praktijkcursus en lezingen georganiseerd.

In 2008 is door de werkgroep meegewerkt aan het proefonderzoek op het traject van de nieuwe rondweg om Baarle.

De werkrgroep verzorgde archeologische dagen voor de leerlingen van de basisscholen uit Baarle en Ulicoten.

De werkrgoep heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de archeologische waardekaarten van Baarle-Nassau.

De werkgroep richt regelmatig archeologische tentoonstellingen in op diverse locaties.

Scroll naar boven