09dialecten24

Realisaties

09dialecten24Dialectenavond op 17 november 2009 in de Aula van Cultureel Centrum Baarle

De werkrgoep is actief sinds 2004 en was o.a. bezig met het vastleggen van typische Ulicotense dialectwoorden.

De werkgroep ondersteunde ook ons lid, wijlen de heer Wil Olislaegers, bij de uitgifte van een door hem samengesteld boekwerk met typisch Baarlese dialectwoorden.

In de afgelopen jaren werden er diverse rechtstreekse uitzendingen in dialect vanuit diverse locaties verzorgd in samenwerking met de lokale omroep Baarle. In het najaar van 2015 werd er bijvoorbeeld een rechtstreekse dialectenuitzending verzorgd vanuit café In Holland in Castelré bij de familie Snoeijs.

De oude generatie SnoeijsDe oude generatie Snoeijs wordt geïnterviewd.

Datzelfde jaar was er in Van Wirskaante een dialectpublicatie met als hoofdonderwerp carnaval en het carnavalsblad ‘t Tuterèrke.

Scroll naar boven