Realisaties

Actief sinds 1998.

In de beginperiode werden zogenaamde Genealogische Café’s georganiseerd: informele ontmoetingsdagen waarop ontbrekende informatie kon worden opgezocht in ons archief. Thans worden genealogische vragen meestal online beantwoord. Om daarbij meer mensen in te schakelen, werd een genealogisch forum opgericht.

Ook zijn genealogische boeken en documenten (bidprentjes, rouwbrieven) binnen Amalia’s bibliotheek en documentatiecentrum beheerd en ontsloten. De werkgroep is er verder in geslaagd om de Burgerlijke Stand van Baarle-Hertog te digitaliseren. Die is te raadplegen op deze website en werd ook ter beschikking gesteld aan de gemeente Baarle-Hertog. 

Het archief van de parochie Sint Remigius in Baarle-Hertog werd eveneens gedigitaliseerd, waardoor dit archief gemakelijker toegankelijk wordt voor genealogen.

Scroll naar boven