November: Presentatie boek onderwijsgeschiedenis Baarle: zevenklapper!


De werkgroep speciale projecten in en voor de klas.

Soms is het zo dat je superlatieven te kort komt om iets beschrijven. Zonder bescheiden te zijn denken we daar ook nu mee te maken hebben. Jongens, jongens wat was het druk op de tentoonstelling die de werkgroep Speciale Projecten had ingericht in een van de gloednieuwe lokalen van de Akkerwinde in het gebouw van de brede school. Een tentoonstelling die deel uitmaakte van de presentatie van het boek over de onderwijsgeschiedenis van Baarle op zaterdag 14 november 2009. 
 

Natuurlijk was het in ons voordeel dat we in samenspraak met het gemeentebestuur een en ander hadden kunnen inpassen in het officiële openingsprogramma van de nieuwe brede school in onze gemeente.
Daaraan was een open middag gekoppeld waar iedereen die dat wilde de nieuwe brede school kon komen bekijken. En als we dan op maandag na de opening vernemen dat ruim 1100 volwassenen een bezoek brachten aan de brede school dan is voor ons meteen verklaard waarom we het allemaal zo warm hadden in ons knus ingericht klaslokaaltje uit het begin van de vorige eeuw! We schatten namelijk toch wel in dat van die 1100 bezoekers meer dan helft ook onze tentoonstelling bezocht!


Is dat geen mooi historisch klasje. Velen vonden van wel.

En dat was voor velen een feest van de herkenbaarheid. Opa’s en oma’s die verbaasd waren dat we er in geslaagd waren zo’n klasje te reconstrueren. Ja want zij hadden ook nog in zulke banken gezeten. Anderen vertelden dat ze dergelijke oude schoolbanken etc. alleen maar kenden van plaatjes etc. 


 

Ja en dan de fotowand vol met oude en minder oude schoolfoto’s ( in elk geval ouder dan 1990) die door veel van de bezoekers intens bestudeerd werd. Ook hier een groot feest van herkenning…..
 
 
Als die had kunnen praten, dan zouden we toch prachtige verhalen gehoord hebben. Verhalen over de kannetjes (een kietje) met drinken voor de overblijvers. Deze kannetjes werden op een bankje dichtbij de brandende kachel geplaatst om een beetje warm te blijven…..
En dan degenen die dichtbij bij kachel zaten… hoe warm ze het hadden en die anderen “ver” weg in de klas die nog best een extra trui hadden gewild….
Ook hebben we de nodige “stokers” gesproken. Ze mochten ’s morgens in alle vroegte ( meteen na de mis in de parochiekerk) houtjes kappen om de kachel aan te maken, kolen halen en de as wegbrengen…..
 

En zo zag de veel bekeken fotowand eruit….
 
 
Het schoolbord voor de klas met daarop een lied dat klassikaal werd aangeleerd.
 
 
In de voormiddag werd het boek over de onderwijsgeschiedenis in Baarle officieel gepresenteerd door het eerste exemplaar te overhandigen aan burgemeester Hendrikx. Vanaf dat moment was het ook te koop. En waren er meer dan genoeg toen we begonnen met de verkoop, er waren er heel veel minder toen de dag voorbij was!
Dank je wel aan iedereen die een exemplaar kocht.
 
 
Leo Voeten verzorgde voorafgaand aan de overhandiging een korte inleiding.
 

 
Leo was blij met de assistentie die hij kreeg bij overhandiging van het eerste exemplaar. Kloosterorden die in het verleden ook zo veel betekend hebben voor het onderwijs in onze gemeenten, waren ook nu weer bereid uit hun archief een vertegenwoordiger te sturen om te helpen. Een zuster van de orde van de Annonciaden van Huldenberg ( die gewerkt hebben in Zondereigen) en een broeder van de Christelijke Scholen ( die werkten in Baarle-Nassau) overhandigden aan burgemeester Hendrikx het eerste exemplaar. Natuurlijk dan moet je samen op de foto, nietwaar?
 
 
De broeder en zuster maken ook nog kennis met een collega uit die tijd. De Franciscanessen uit Herentals verzorgden al vanaf 1879 het meisjesonderwijs in de gemeente BaarleHertog.
 

Antoon van Tuijl (in het midden) werd in de bloemetjes gezet, vanwege het kunstwerk van zijn hand dat onthuld werd ter ere van de opening van de brede school.

De officiele opening van de brede school de Uilenpoort door burgemeester Hendrickx.

 
 
Scroll naar boven