Polen Battle Tour 2023 1

Polen Battle Tour, een geslaagde fietstocht

Om 9:30 uur verzamelden ruim 40 geïnteresseerden bij de Lantaern. Daar presenteerden de inrichters een algemeen beeld van de situtatie van de start van de Tweede Wereldoorlog in Polen en nadien de bevrijding. Onder een stralend zonnetje vatte een fietstocht aan met stopplaatsen op de Tommel, Schaluinen en het perron voor tanks aan de grens.Polen Battle Tour 2023 1

Fijn om te zien dat het terras van het Spoorhuis open was, trouwens. Daar kregen we telkens een uitgebreide uitleg omtrent wat zich daar afspeelde tijdens de bevrijdingsdagen, maar eveneens verhalen over specifieke Poolse soldaten. Hieruit bleek dat zij niet altijd de juiste waardering kregen voor hun bijdrage aan de bevrijding.

Polen Battle Tour 2023 5

Op de inhoud van de gegeven uitleg gaan we hier niet verder op in. Deze was te gedetailleerd om hier weer te geven. Vervolgens trokken we naar het Schuttershof in Zondereigen voor een deugddoend middagmaal.Polen Battle Tour 2023 4

Herman Janssen van de heemkundekring Amalia van Solms gaf daarna een presentatie over de geleidelijke ontdekking van de uiteindelijk juiste gegevens omtrent het neergestorte vliegtuig in Zondereigen. Het verklarend paneeltje met deels foutieve gegevens, is niet meer leesbaar. Gelukkig maar, denk je dan, ware het niet dat de tekst met de juiste gegevens al vier jaar bij beide gemeenten klaar ligt… Ter plaatse werd daarom afgesproken om het vervangen van het infobord zelf ter hand te nemen!

Daarna gingen we weer de fiets op om net over de grens en bij Gorpeind de bevlogen gidsen hun uiterst gedetailleerd verslag te laten doen Tot slot keerden we terug naar de Lantaern voor de afsluiting en een drankje op het terras.

Het is fantastisch om te zien hoe de mannen van Polen Battle tour opgaan in hun doorgedreven zoektocht naar gegevens omtrent de feiten en de persoonlijke levens van de Poolse soldaten. Bedankt voor de organisatie van deze boeiende, leerrijke dag. Doe zo voort!Polen Battle Tour 2023 2Polen Battle Tour 2023 3Polen Battle Tour 2023 6

Scroll naar boven