Planning

In de maand oktober wordt de activiteitenkalender van het komende jaar vastgesteld. Tevens worden dan verantwoordelijken voor de activiteiten benoemd. Nadat het bestuur de activiteitenkalender definitief heeft vastgesteld, wordt deze voor het einde van het jaar gepubliceerd op onze website onder de rubriek ‘Activiteiten’ en in de "Activiteitenkalender".

Ook vinden jaarlijkse verschillende wandelingen plaats.

Scroll naar boven