Pieter Jozef Taeymans

Architect Pieter Jozef Taeymans

1. Levensbeschrijving

Petrus Josephus Taeymans werd op 3 december 1842 geboren in Oorderen, een klein Scheldedorp ten noorden van Antwerpen. In 1929 werd deze gemeente bij Antwerpen ingedeeld. Pieter was de zoon van een metser-aannemer van openbare werken. In de metropool volgde hij les aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, waar hij eindigde als eerste van de klas. Voor de vervolmaking van zijn opleiding liep hij stage op de burelen van Gife, toenmalig provinciaal bouwmeester in Antwerpen.

Eind 1869 vestigde Taeymans zich in Turnhout. In juli van datzelfde jaar was hij aangesteld als provinciaal architect voor het arrondissement Turnhout. Pieter was toen 26 jaar oud. Zijn jaarwedde werd door de provincieraad vastgesteld op 2.200 BF. De daaropvolgende jaren werd hij telkens voor een termijn van vijf jaar herbenoemd.

In 1870 huwde hij met Maria Louisa Renders. Samen kregen ze acht kinderen, allen geboren in Turnhout. Hun twee oudste zonen (Xavier en Jules) hebben het beroep van architect verdergezet. Vooral Jules was zeer actief. Hij volgde zijn vader ook op als provinciaal architect. Een derde zoon was pater-jezuïet en binnen die orde occasioneel eveneens werkzaam als architect.

In 1873 werd ‘vader’ Taeymans directeur van de stedelijke tekenschool en leraar van de architectuurklas. Onder zijn bestuur werden knappe vakmannen gevormd die veel verbetering en verfraaiing hebben gebracht in de bouwsector. Verder was Pieter Taeymans in Turnhout actief als voorzitter van de kerkfabriek van de Heilig Hartparochie en als medestichter van de werkmansgilde, ‘de Maatschappij van Onderlingen Bijstand’.

Bijna dagelijks doorkruiste P.J. Taeymans de Kempen. Hij viel op door zijn witgrijze haarbos, zijn statige en strenge blik, zijn voorname gang en zijn afgemeten bewegingen. ‘s Avonds, in een stille werkkamer bij een petroleumlamp, tekende hij ontwerpen die getuigen van een groot vakmanschap. Pieter Jozef Taeymans overleed op 16 juni 1902 en werd in Turnhout begraven op het oude kerkhof aan de Kwakkelstraat.

Genealogie

Pieter Jozef Taeymans was gehuwd met M.L. Renders. Drie zonen traden in de voetsporen van hun vader: Jules (°10 oktober 1872, +5 mei 1944), Ludovicus en Xavier.

– Jules volgde zijn vader op als provinciaal bouwmeester (1903-1937). Naast tientallen ontwerpen van nieuwe gebouwen realiseerde Jules in Turnhout een groot aantal restauraties en verbouwingen, waaronder die van het kasteel (1912-1921) en van de St.-Theobalduskapel.

– Ook Xavier was architect. Vanaf 1900 werkte hij een vijftiental jaar in Turnhout, waar hij werd beschouwd als een talentvol maar ‘onevenwichtig’ architect. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is hij in Engeland gestorven.

– Pater Ludovicus was vooral bekend als heimatschilder maar daarnaast ontwierp hij ook het Jezuïtencollege in Turnhout en verscheidene landhuizen in Alken.

2. De architect en zijn tijdsgeest

Lange tijd werden woonhuizen ontworpen door de aannemers zelf, meestal zonder tussenkomst van een architect. In de tweede helft van de 19de eeuw kwam de ontsluiting van de Kempen op gang dankzij grote verwezenlijkingen zoals het kanaal (1846, 1874), de spoorweg (1867) en de verharding van doorgaande wegen. Bloeiende nijverheden vestigden zich en Turnhout verwierf een grens-overschrijdende uitstraling met alle demografische gevolgen vandien. Er ontstond een nieuwe klasse van welgestelden, handelaars en middenstanders: de burgerij.

Die burgerij liet statige herenhuizen optrekken: voor sommigen een teken van vooruitgang, voor anderen een verstoring van de sobere plattelandsarchitectuur. Taeymans, de grootstadsmens die zich in een kleine provinciestad vestigde, heeft nooit de geest van de eenvoudige Kempische architectuur begrepen. De strenge, soms brutale eenvoud van een landelijk bouwwerk beschouwde hij niet als architectuur. In zijn tijd golden slechts decor, effect, versiering en grootsprakerige nabootsing. Voor een eenvoudig landelijk kerkje, een 17de-eeuwse pastorij of een 18de-eeuwse boerderij bracht hij maar weinig waardering op.

Van omstreeks 1870 tot aan de Tweede Wereldoorlog draagt de architectuur in het arrondissement Turnhout de stempel van de provinciale architecten Taeymans, vader (Pieter) en zoon (Jules). Hun invloed op de ontwikkeling van de architectuur in de Kempen is groter geweest dan die van hun voorgangers. Vader Taeymans werd gevraagd voor tal van restauraties, verbeterings- en vergrotingswerken. Hij tekende ook een massa nieuwe ontwerpen: tenminste acht gemeentehuizen, vierentwintig kerken en kapellen, twaalf pastorijen, vier kloosters, zeventien scholen, dertien onderwijzerswoningen, twee brandweerkazernes, een ziekenhuis en vijfenveertig burgerhuizen. Daarnaast tekende hij plannen voor kunstwerken als altaars, preekstoelen, wijwatervaten, herdenkingsmonumenten, ijzeren constructies en dorpspompen.

Pieter Taeymans kwam tegemoet aan de wens van de 19de-eeuwse burger die een sobere voorname eenvoud minderwaardig vond. De toenmalige tijdsgeest (een hernieuwde belangstelling voor het glorierijke verleden) deed architecten teruggrijpen naar oude stijlen. Griekse, Romeinse en Middeleeuwse gebouwen stonden model voor allerlei ‘neostijlen’.

Vader Taeymans schakelde moeiteloos over van de ene neostijl naar de andere. In zijn beginjaren was hij een aanhanger van het neoclassicisme, vooral voor burgerlijke gebouwen. Later bouwde hij vooral in neorenaissance (hergeboortestijl) en eclectisme (een mengeling van diverse oude stijlen en nieuwe materialen). Voor zijn religieuze bouwwerken hanteerde Pieter voornamelijk de neoromaanse en de neogotische stijl. P.J. Taeymans was geen cliché-architect. Hij herhaalde zich niet in zijn werk. Van elke woning zijn de omlijstingen van ramen en deuren, de kroonlijsten en de versierde sluitstenen boven ramen en deuren verschillend. Hij had bijzonder veel oog voor detail en variatie.

Alhoewel zijn werkkring beperkt bleef tot het arrondissement Turnhout, zo’n 52 gemeenten, werden zijn verdiensten door de Staat erkend. In 1895 werd Pieter tot Ridder der Leopoldsorde verheven en in 1899 werd hij vereerd met de burgerlijke medaille van eerste rang. Van de provincie Antwerpen kreeg hij de titel van ere-bouwmeester.

3. Inventaris bouwwerken van P.J. Taeymans

Gemeentehuizen

A. Nieuwbouw

– Baarle-Hertog (1877). Monument 1994.

– Beerse (1884). Gesloopt in 1962.

– Beerse-Vlimmeren (1902).

– Grobbendonk-Bouwel (1895-1896). Gesloopt in 1985.

– Kasterlee-Tielen (1876-1877).

– Laakdal-Eindhout (1898-1899).

– Lille-Gierle (1895-1896).

– Westerlo – Zoerle-Parwijs (ca. 1880). Gesloopt jaren 1980.

B. Andere werkzaamheden

– Arendonk. Herstelling (onuitgevoerd ontwerp)

– Balen. Nieuwbouw (onuitgevoerd ontwerp)

– Geel. Restauratie en renovatie (1894)

– Grobbendonk-Bouwel. Herstelling (onuitgevoerd ontwerp)

– Herentals (lakenhal-belfort). Restauratie (onuitgevoerd ontwerp)

– Herentals (idem). Herstelling exterieur/inrichting museum (1891-1892)

– Herentals (idem). Herstelling exterieur (onuitgevoerde ontwerpen)

– Hoogstraten. Restauratie exterieur (1881-1882)

– Hoogstraten. Doortochtgevangenis (1890)

– Laakdal-Vorst. Verbetering (1889)

– Lille-Poederlee. Aanbouw van gevangenis (1901)

– Mol. Herstelling, herinrichting en meubilering (1888-1891)

– Oud-Turnhout. Nieuwbouw (onuitgevoerd ontwerp)

Kerken en kapellen

A. Nieuwbouw

– Balen-Hulsen. St.-Hubertuskerk (1897-1900).

– Geel-Bel. St.-Lambertuskerk (1877-1879). Toren: monument sinds 1953.

– Geel-Stelen. St.-Apolloniakerk (1872).

– Geel-Ten Aart. St.-Hubertuskerk (1871-1872). Verwoest ca. 1944.

– Herentals-Noorderwijk (1870-1875). Monument sinds 1998.

– Herselt-Ramsel (ca. 1889).

– Hoogstraten. Gasthuiskapel met Lourdesgrot (1883). Gesloopt.

– Hulshout. St.-Mattheuskerk (1896-1900).

– Meerhout-Gestel. O.-L.-Vrouwkerk (1870-1878).

– Meerhout-Zittaart. St.-Bavokerk (1874). Verwoest ca. 1944.

– Merksplas. St.-Willibrorduskerk (1871-1872).

– Mol-Rauw. St.-Carolus Borromeuskerk (1892-1893).

– Oud-Turnhout, Oosthoven (1891-1893). Monument sinds 1999.

– Ravels-Eel. St.-Adrianuskerk (1899-1902).

– Retie. St.-Martinuskerk (1871-1874).

– Turnhout, Begijnhof. Kapel van het Heilig Aanschijn (1885-1887).

– Turnhout, Otterstraat. Clarissenkloosterkerk St.-Antonius (1887-1888).

– Turnhout, Herentalsstraat 6. Kapel van de Franse Congregatie (1897).

– Turnhout, Patersstraat 100. Minderbroederskloosterkerk (1897-1899).

– Turnhout. Otterstraat. Kapel van de Franciscanessen (ca. 1898).

– Turnhout. Heilig Hartkerk (1903-1907). Monument sinds 1999.

– Turnhout-Zevendonk. O.-L.-Vrouwkerk (1872-1874). Gesloopt 1991.

– Vosselaar. O.-L.-Vrouwkerk (1877). Monument sinds 1999.

– Westerlo-Oevel. St.-Michielkerk (ca. 1870-1875).

B. Andere werkzaamheden

– Baarle-Hertog. Herstelling toren St.-Remigiuskerk (1894)

– Baarle-Hertog. Herstelling daken St.-Remigiuskerk (1900-1902)

– Balen-Olmen. Vergroting St.-Willibrorduskerk (1891-1893)

– Beerse. Herstelling toren St.-Lambertuskerk (1888-1889)

– Geel-Larum. Herstelling dak O.-L.-Vrouw-Bezoekingkerk (1873)

– Geel-Larum. Vergroting O.-L.-Vrouw-Bezoekingkerk (1873)

– Geel-Ten Aart. Aanbouw bergplaats St.-Hubertuskerk (1897-1898)

– Grobbendonk. Herstelling St.-Lambertuskerk (1882-1883)

– Herentals. Restauratie St.-Waldetrudiskerk (vanaf 1878)

– Herentals. Restauratie begijnhofkerk (1899)

– Herentals-Morkhoven. Nieuwbouw (onuitgevoerd ontwerp)

– Herenthout. Herstelling toren St.-Pieter-en-St.-Pauluskerk (1879)

– Herselt. Vergroting zijbeuken (1873)

– Hoogstraten. Herstelling voorgevel begijnhofkerk (1890-1891)

– Hoogstraten-Meer. Herstelling toren O.-L.-Vrouw Bezoekingkerk (1884)

– Hoogstraten-Wortel. Herstelling dak St.-Jan-Baptistkerk (1896-1897)

– Hulshout-Westmeerbeek. Herstelling toren St.-Michielkerk (1899)

– Kasterlee. Herstelling dak en toren St.-Willibrorduskerk (1893-1894)

– Kasterlee-Lichtaart. Verandering O.-L.-Vrouwkerk (ca.1886-1890)

– Kasterlee-Tielen. Herstelling toren St.-Margarethakerk (1898)

– Laakdal-Veerle. Herstelling vloer O.-L.-Vr.-in-de-Wijngaardkerk (1877)

– Laakdal-Veerle. Herstelling toren (1887-1888)

– Laakdal-Vorst. Herstelling St.-Gertrudiskerk (1876)

– Laakdal-Vorst. Verbetering toren St.-Gertrudiskerk (1901)

– Laakdal-Vorst-Meerlaar. Vergroting St.-Niklaaskerk (1898 of later)

– Lille. Herstelling toren St.-Pieterkerk (1886-1887)

– Lille-Wechelderzande. Sacristie en bergruimte (ca.1879-1883)

– Meerhout. Vergroting sacristie St.-Trudokerk (1880-1881)

– Oud-Turnhout. Herstelling toren, aanbouw sacristie St.-Bavokerk (ca.1901)

– Oud-Turnhout – Schoonbroek. Bouw toren St.-Jobkerk (1874-1875)

– Ravels-Weelde. Herstelling toren St.-Michielkerk (1880-1884)

– Retie. Herstelling toren St.-Martinuskerk (ca.1895)

– Retie. Herstelling torenspits St.-Martinuskerk (1901-1902)

– Rijkevorsel. Nieuw koor en transept St.-Willibrorduskerk (1882-1883)

– Turnhout. Bovenste torengeleding St.-Pieter en St.-Barbarakerk (ca.1869)

– Westerlo. Aanbouw depot en doopkapel (onuitgevoerd ontwerp)

– Westerlo-Tongerlo. Verbetering St.-Annakerk (1870-1871)

Pastorijen

A. Nieuwbouw

– Balen-Hulsen. St.-Hubertusparochie (ca 1873-1878).

– Geel. St.-Dimpnaparochie (1878-1879).

– Geel-Stelen. St.-Apolloniaparochie (1872-1873).

– Geel-Ten Aart. St.-Hubertusparochie (1871).

– Herentals. Begijnhof (1876-1877).

– Hoogstraten-Minderhout. St.-Clemensparochie (1896).

– Lille. St.-Pieterparochie (1894).

– Meerhout-Gestel. Onze-Lieve-Vrouwparochie (1888-1889).

– Mol-Rauw. St.-Carolus Borromeusparochie (1891).

– Oud-Turnhout. St.-Bavoparochie (1895). Monument sinds 1999.

– Westerlo-Tongerlo. St.-Annaparochie (ca. 1900).

– Westerlo-Voortkapel. Onze-Lieve-Vrouwparochie (1900-1901).

B. Andere werkzaamheden

– Baarle-Hertog. St.-Remigiusparochie. Verbetering (1886-1887)

– Balen-Olmen. St.-Willibrordusparochie. Verbetering (1897)

– Beerse. St.-Lambertusparochie. Herstelling en verbetering (1881-1882)

– Dessel. St.-Niklaasparochie. Verandering (1874-1875)

– Geel. St.-Dimpnaparochie. Herstelling (1899)

– Geel-Larum. O.-L.-Vrouw-Bezoekingparochie. Vergroting (1874)

– Geel-Stelen. St.-Apolloniaparochie. Vergroting (1896)

– Herentals. St.-Waldetrudisparochie. Vergroting (1888 of later)

– Herselt. St.-Servatiusparochie. Verbetering (1885)

– Lille-Poederlee. St.-Jan Baptistparochie. Herstelling (1883-1885)

– Mol-Millegem. St.-Adradaparochie. Vergroting (1894-1895)

– Olen. St.-Martinusparochie. Bijgebouw (1892)

– Rijkevorsel. St.-Willibrordusparochie. Grondige verbouwing (1874)

– Westerlo-Oevel. St.-Michielparochie. Vergroting met aanbouw (1869)

Kloosters

Nieuwbouw

– Hoogstraten, Gelmelstraat. Ursulinenklooster ‘Het Spijker’ (1899).

– Turnhout, Apostoliekenstraat 26. Voormalig Jezuïtenklooster met Apostoliekenschool (1886-1887). Monument.

– Turnhout, Draaiboomstraat 6. Clarissenklooster (1882-1883).

– Turnhout, Patersstraat 100. Minderbroedersklooster (1897-1899).

Scholen

A. Nieuwbouw

– Balen-Hulsen (1899-1900).

– Geel (1882-1883).

– Geel-Ten Aart (1877-1878). Gesloopt.

– Herentals, Hikstraat (1882).

– Herentals, Schoolstraat (1900).

– Herentals-Morkhoven (1874-1875). Gesloopt.

– Hoogstraten (1876).

– Hoogstraten-Wortel (1873-1874).

– Hulshout (1882).

– Kasterlee-Lichtaart (1877).

– Meerhout-Gestel (ca. 1881-1884). Gesloopt.

– Mol-Achterbos (1888).

– Olen – Achter-Olen (1873).

– Turnhout, Apostoliekenstraat (1886-1887). Monument sinds 1999.

– Turnhout, Gemeentestraat (1873-1876). Monument sinds 1999.

– Turnhout, Herentalsstraat. Jezuïtencollege (1878). Gesloopt.

– Westerlo (ca. 1900).

B. Andere werkzaamheden

– Arendonk. Herstelling en vergroting gem. jongensschool (1891-1892)

– Baarle-Hertog, Zondereigen. Aanpassing gem. jongensschool (1878-1879).

– Dessel. Herstelling en verbetering gem. jongensschool (1879-1880)

– Geel. Verbetering gemeentelijke jongensschool (1882)

– Herselt. Verbetering gemeentelijke jongensschool (1881)

– Hoogstraten. Verbetering en bemeubeling meisjesschool (1884-1885)

– Hoogstraten-Meer. Verbetering gemeenteschool (1870)

– Hoogstraten-Meerle. Verbetering gemeenteschool (1876)

– Hoogstraten-Minderhout. Verbetering gemeenteschool (1871-1873)

– Hoogstraten-Minderhout. Verbetering/bemeubeling gemeenteschool (1883)

– Hulshout-Houtvenne. Uitbreiding (1899)

– Laakdal-Vorst. Verbetering gemeenteschool (1889)

– Merksplas. Verandering en meubilering gem. jongensschool (1878-1879)

– Mol. Vergroting gem. jongensschool (1900-1901)

– Ravels. Herstelling gemeenteschool (1896)

Diverse gebouwen

A. Nieuwbouw

– Baarle-Hertog, Zondereigen (ca 1870). Onderwijzerswoning. Gesloopt.

– Balen-Hulsen (1899-1900). Onderwijzerswoning.

– Beerse, Gasthuisstraat. Ziekenhuis (1898). Tweemaal volledig verbouwd.

– Geel (1882-1883). Onderwijzerswoning.

– Geel-Larum (1881). Onderwijzerswoning.

– Geel-Ten Aart (1877-1878). Onderwijzerswoning. Gesloopt.

– Herentals-Morkhoven (1874-1875). Onderwijzerswoning. Gesloopt.

– Herenthout (1878). Onderwijzerswoning.

– Hoogstraten (1877-1878). Onderwijzerswoning. Gesloopt.

– Hoogstraten, Heilig Bloedlaan. Lazaret van het gasthuis (1870). Gesloopt.

– Hoogstraten, Vrijheid. Gendarmeriekazerne.

– Hoogstraten-Wortel (1873-1874). Onderwijzerswoning, later gemeentehuis.

– Merksplas (1874). Onderwijzerswoning.

– Mol-Achterbos (1888). Onderwijzerswoning.

– Ravels (1874-1875). Onderwijzerswoning.

– Rijkevorsel (1882). Onderwijzerswoning.

– Westerlo, Vismarkt. Gendarmeriekazerne (1896).

B. Andere werkzaamheden

– Dessel (1879-1880). Herstelling en verbetering onderwijzerswoning.

– Herentals: verbouwing gendarmeriekazerne tot vredegerecht (1889-1890)

– Hoogstraten-Minderhout (1888). Verbetering onderwijzerswoning.

– Kasterlee-Tielen (1871). Verbouwing tot onderwijzerswoning.

Burgerhuizen

A. Nieuwbouw

– Herentals, Begijnhof 2-3 (1876-1877).

– Herentals, Begijnhof 5-6 (1876-1877).

– Herentals, Collegestraat 35 (ca.1890).

– Herentals, ‘De Mortier’, Hofkwartier 17 (ca. 1897).

– Herentals, Kapucijnenstraat 28 (ca.1881-1887).

– Herentals, Kerkstraat 42 (ca.1881-1887).

– Herentalsstraat, Nederrij 19 (1896).

– Hoogstraten, Vrijheid 110, brouwershuis (1883).

– Turnhout, Begijnenstraat 17 (1896).

– Turnhout, Begijnenstraat 19 (1896).

– Turnhout, Begijnenstraat 21 (1896).

– Turnhout, Begijnenstraat 23 (1896).

– Turnhout, Begijnenstraat 29 (1893).

– Turnhout, Begijnenstraat 31 (1893).

– Turnhout, De Merodelei 2-4 (1882).

– Turnhout, De Merodelei 6 (1872).

– Turnhout, De Merodelei 32 (oude nummering). Woning (1881). Gesloopt.

– Turnhout, De Merodelei 34 (idem). Woning (1881). Gesloopt.

– Turnhout, De Merodelei 36 (idem). Woning (1881). Gesloopt.

– Turnhout, De Merodelei 38 (idem). Woning (1881). Gesloopt.

– Turnhout, De Merodelei 41 (idem). Woning (1897). Gesloopt.

– Turnhout, De Merodelei 50 (ca.1872). Monument sinds 1999.

– Turnhout, De Merodelei 149 (1887).

– Turnhout, De Merodelei 153 (1887). Beschermd stadszicht sinds 1981.

– Turnhout, Gasthuisstraat 5 (1893).

– Turnhout, Gasthuisstraat 7 (1893). Gesloopt.

– Turnhout, Gasthuisstraat 67. ‘In Sint Jan’ (1892). Gesloopt.

– Turnhout, Grote Markt 28 (oude nummering). Woning (1870). Gesloopt.

– Turnhout, Grote Markt 50-51 (idem). Woning (1885). Gesloopt.

– Turnhout, Herentalsstraat 33 (1887).

– Turnhout, Herentalsstraat 66 (1892). Monument sinds 1999.

– Turnhout, Kastelein 86-88. ‘De Paey’ (ca.1886). Verwoest 1944.

– Turnhout, Korte Gasthuisstraat 81 (1884).

– Turnhout, Otterstraat 34 (1894).

– Turnhout, Patersstraat 5 (1895). Monument sinds 1999.

– Turnhout, Patersstraat 7 (1895). Monument sinds 1999.

– Turnhout, Patersstraat 9 (1895). Monument sinds 1999.

– Turnhout, Patersstraat 12 (oude nummering). Woning (1885).

– Turnhout, Patersstraat 24 (1886). Monument sinds 1999.

– Turnhout, Renier Sniedersstraat 28 (ca.1888).

– Turnhout, St.-Antoniusstraat 24 (ca.1879).

– Turnhout, Stwg. op Antwerpen. ‘Les Champs Elysées’ (1893). Gesloopt.

– Turnhout, Warandestraat 38 (ca.1886).

– Turnhout, Warandestraat 40 (ca.1886).

– Vosselaar, Antwerpsesteenweg 1. Landhuis ‘Villa des Chênes’ (1892).

B. Andere werkzaamheden

– Onbekend

Varia

A. Nieuwbouw

– Laakdal-Veerle, dorpsplein. Dorpspomp (1877). Monument sinds 1986.

– Merksplas. Hoofdaltaar van de St.-Willibrorduskerk.

– Turnhout, Grote Markt. Herdenkingsmonument Slag van Turnhout (1889).

– Turnhout, Herentalsstraat 6. Preekstoel.

– Turnhout, Patersstraat 100. Wijwatervat.

– Westerlo, Grote Markt. IJzeren constructie ter ondersteuning van de Koningslinde (1871). Monument sinds 1981.

B. Andere werkzaamheden

– Onbekend

4. Inventaris bouwwerken van Jules Taeymans

– Baarle-Hertog, Zondereigen, pastorij (1906), afgebroken.

– Beerse, Gasthuisstraat, kapel Gasthuis (1902).

– Beerse, Vredestraat 3.

– Beerse-Vlimmeren, Heidijk 1, pastorij.

– Beerse-Vlimmeren, Kerkstraat 66, vergroting school.

– Hoogstraten, Karel Boomstraat, gem. jongensschool (1933)

– Hoogstraten-Meerle, gemeentehuis (1914-1927).

– Hoogstraten-Meerle, onderwijzerswoning en achterin gelegen school (1922)

– Hoogstraten-Meerle, Nieuwe Dreef 18, villa Rommens (1919)

– Oud-Turnhout, Dorp 31, gemeentehuis.

– Oud-Turnhout, Polderstraat 33, pastorij Oosthoven.

– Ravels-Poppel, gemeentehuis (1908).

– Rijkevorsel, parochiekerk St.-Jozef (1907-1909).

– Rijkevorsel, pastorij St.-Jozef (1907-1908).

– Turnhout, Begijnhof 3-4-5, H. Geesthuis.

– Turnhout, De Merodelei 39-41, twee herenhuizen Mesmaekers (1909).

– Turnhout, De Merodelei 193. O.-L.-Vr. Middelareskerk (1929-30).

– Turnhout, Gasthuisstraat 6, herenhuis Mej. Beersmans (1909).

– Turnhout, Grote Markt, ontwerp H.Hartbeeld en Onze-Lieve-Vrouwebeeld.

– Turnhout, Kasteelplein, restauratie van het kasteel (1912-1921).

– Turnhout, Kerkplein 28-31.

– Turnhout, Kerkplein 32.

– Turnhout, Kerkplein 34.

– Turnhout, Mermansstraat 27, voormalig Taxandria-museum (1911).

– Turnhout, Molenstraat 13-15, rijwoning Peeters (1909).

– Turnhout, Patersstraat 26, verbouwing poortgebouw H.-Graf (1912).

– Turnhout, Patersstraat 26, klooster en school, binnengevels (1921-22).

– Turnhout, Patersstraat 49.

– Turnhout, Patersstraat. Restauratie en vergroting Theobalduskapel (1925).

– Turnhout, Warandestraat 34.

– Vosselaar, Cingel 1, gemeentehuis (1913).

5. Inventaris bouwwerken van Xavier Taeymans

– Turnhout, Begijnenstraat 33.

– Turnhout, De Merodelei 83 (1899).

– Turnhout, De Merodelei 87-91.

– Turnhout, De Merodelei 93.

– Turnhout, De Merodelei 141, driegevelwoning Van Den Bosch (1905).

– Turnhout, Herentalsstraat 8.

– Turnhout, Korte Begijnenstraat 26, Katholieke Volksbond. Gesloopt.

– Turnhout, Oude Vaartstraat 19-21.

– Turnhout, Oude Vaartstraat 138.

– Turnhout, Patersstraat 8, rijwoning in neorococo (Lodewijk XV-stijl).

– Turnhout, Renier Sniedersstraat 3-5-7.

6. Inventaris bouwwerken van Lode Taeymans

– Turnhout, Koningin Astridlaan 33, St.-Jozefcollege (1934).

– Alken. Meerdere landhuizen.

Bronvermelding

– DE BONT Y., 100 jaar wonen in Turnhout. Architectuur van 1895 tot 1995, Zellik, 1995.

– DE KOK H. en VAN AUTENBOER E., Turnhout. Groei van een stad, Turnhout, 1983, p.481.

– DIGNEFFE C., Lodewijk Taeymans s.j., Kortrijk, 1938, pp.52-53.

– JANSEN J.E., Turnhout in het heden en verleden. Deel 2, Turnhout, 1905, pp. 47-148.

– LAMBRECHTS S., eindwerk in voorbereiding.

– MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Deel 16n, kanton Turnhout (1997) en kanton Hoogstraten (2002), Brepols Turnhout.

– ROYMANS J., Beknopte geschiedenis van de Heilig-Hartkerk te Turnhout, Turnhout, 1981.

– SCHELLEKENS J., Turnhout. De hoofdstad van de Kempen, Amsterdam, 1949, pp. 124-138.

– TAEYMANS W., genealogische gegevens.

Scroll naar boven