Oud schrift

Huwelijk Haegen Peeters 1667 Hilvarenbeek

Moeilijk te lezen deze oude akten. Meestal is het vaak kerklatijn en dan is het ook nog in een lettertype wat heden ten dage niet meer gebruikt wordt.

Je kunt natuurlijk een cursus oud schrift gaan volgen. Deze worden onder andere gegeven door Heemkunde kringen en regionale archieven.
Maar je kunt ook proberen om zelf achter deze raadsels te komen. Daarom gaan we hier enkele voorbeelden doornemen.

 

In de oude kerkboeken stonden 3 soorten akten: – Doop, – Huwelijk, – Begrafenis
Dit zijn de 3 belangrijkste sacrementen. En het gaat hier dus ook altijd om de misviering die bij dit sacrement hoort.
De begrafenismis hoeft niet altijd op de zelfde dag te zijn als de ter aarde bestelling. Ten tijde van de grote pestuitbraken kwam het regelmatig voor dat pas veel later de mis werd gehouden.

Enkele voorbeelden:

Doop :
Doop Joannes baptist Brosius
Die prima decembris baptisatus est
Joannes Baptista filius Joannis Brosen
et Helena Michilsen coniugum
Susceptores erant Simon Huaert loco
Cornely van Ginhoven et Anna
wauters.

Letterlijk vertaling:
Die prima decembris -> de eerste dag van de maand december
Baptisatus est -> is gedoopt
Filius -> zoon van (filia is dochter van)
Joannis Brosen et Helena michilsen coniugum -> Joannis Brosen en Helena Michilsen echtgenoten
Susceptores erant -> de doopgetuigen waren

Huwelijken:
Huw Meijvis vanBallaert Baarle hertog 1798
29  mai
Contraxerunt matrimonium Cornelius
Meijvis ex Wortel et elisabetha van Ballaert
Coram me parocho J. van Dijck et testibus  (Joannes van Dijk was pastoor van Baarle-Hertog van 1794 tot 20-12-1828 (Overlijden). Hij werdt opgevolgd door Godefridus de Kater.
Joanni Petri Meijvis et Joanni Petri Versmissen

Letterlijke vertaling:
Contraxerunt matrimonium -> zij sloten een huwelijk
ex Wortel -> uit Wortel
Coram me parocho -> Ten overstaan voor mij pastoor
testibus -> getuigen

Begrafenis :
begrafenis Adriana vanderZaeken Minderhout 1775

19 Junij
Sepulta est Adriana van de Zaeken uxor
Cornelij Servaes in cemeterio versus aquilonem

Sepulta est -> begraven is
uxor -> echtgenote (echtgenoot) (vidua is weduwe / viduus is weduwnaar)
in cemeterio versus aquilonem -> op het kerkhof tegen het noorden. (versus meridiem betekent aan de zuidzijde, versus orientem betekent aan de oostzijde, versus occidens is westzijde.)

Letteroverzicht:

oudschrift

 

 

 

 

Scroll naar boven