September: Veel oranje gevonden in Turnhout !

We hadden de themawandeling in Turnhout nog tegoed, want op 14 juli 2011 regende het pijpenstelen en dus werd de wandeling uitgesteld. Afgelopen zaterdag 17 september 2011 was het zover. Met ruim 25 belangstellende gingen we in Turnhout op zoek naar zaken die verwijzen naar Nederland onder het motto “Oranje in Turnhout”.

We startten op de grote markt, waar het pand op de hoek van het Zegeplein en de Grote markt gebouwd en gerestaureerd is in de stijl van de Amsterdamse school en de vieringtoren van de Sint Pieterkerk van de hand is van Geerits Lieefmans uit Oosterhout. We trokken door de “Hollandse straat”. In de volksmond wordt de Gasthuisstraat zo genoemd vanwege de vele Nederlandse winkelketens.

In de Gasthuistraat is een prachtig geveltje boven de Mexx ook gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school, die België Art Deco wordt genoemd.

Bij de Warande staat de veelkleurige klok die door het Nederlandse bedrijf Philips geschonken is aan Turnhout bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan van Philips Turnhout in 2005.

Uiteraard werd uitgebreid ingegaan op de bewoners van het kasteel van de hertogen van Brabant, waar Amalia van Solms heeft gewoond na het overlijden van haar man Frederik Hendrik. Ook Maria van Brabant en Maria van Zimmeren hebben er gewoond. Naar deze drie dames zijn straten genoemd in Baarle-Hertog.

In het ‘Huis metten Thoren’ in de Begijnenstraat heeft Amalia van Solms in 1649 tijdelijk gewoond, toen ze naar Turnhout kwam en het Kasteel gerestaureerd werd door Pieter Post, een Nederlandse architect, die ook Huis ten Bosch, Paleis Noordeinde, het Binnenhof in Den Haag heeft ontworpen.

Een hoogtepunt van de wandeling was het bezoek aan het prachtige begijnhof, waar vanwege de goddienst vervolging in Nederland veel Nederlandse begijntjes hebben gewoond. Aan de huizenbouw is nog te zien, waar de Belgische en de Nederlandse begijnen hebben gewoond.

De kapel van de Heilige Aanschijn is van de hand van architect P. Taeijmans, die ook architect is van het voormalige gemeentehuis van Baarle-Hertog, het huidige Heemhuis.

Ook werd stilgestaan bij het graf van grootjuffer Joanna de Boer, die in 2002 als laatste begijn overleed. Zij was ook een Nederlandse.

Aan het eind van de Korte Begijnenstraat werd het beeld van drie vrouwen bewonderd. Het zijn geen “takkewijven” zoals hun stilistische lichamen zou laten vermoeden, maar drie belangrijke vrouwen uit de Turnhoutse geschiedenis: Maria van Hongarije, Maria van Brabant en Amalia van Solms.

In de Paterstraat vertelde de gids van dienst, Jef van Tilburg, bij het Heilig Graf instituut dat de titel “Vrouwe van Turnhout” die doorgeërfd is in het Nederlandse koningshuis, weldegelijk in de praktijk waarde heeft gehad; bijvoorbeeld in de Eerste Wereldoorlog, toen de Duitsers het klooster opeisten om er te kunnen inkwartieren, hebben zij daar op voorspraak van Koningin Wilhelmina van afgezien.

Bij het stadbeeld van schrijver Renier Snieders werd duidelijk dat hij afkomstig was uit Bladel.

Op het Tweetorentjesplein, waar Baron Dufour heeft gewoond, werden herinneringen opgehaald aan de missalen en kerkboeken, die werden gedrukt in bij drukkerij Brepols. De drukkerij was pauselijk erkend en was destijds ook in Nederland alom bekend.

De wandeling eindigde op de Grote Markt, waar ter afsluiting genoten werd van een kopje koffie.
 

De foto’s zijn gemaakt door Jos verheijen. Hieronder nog enkele foto’s van de interessante wandeling.

Verzamelen op de Grote Markt vanwaar de wandeling om 13.30 startte.

De Sint Pieterkerk met het vieringtorentje van de Oosterhouter Lieffmans.

Toelichting in de  "Hollandse straat" bij de gevel boven de Mexx winkel.

Onderweg van ene Oranjeplek naar de andere kwamen we hier en daar prachtige panden tegen.

De brug en het poortgebouw van het Kasteel …

waar veel te vertellen viel.

De toegangspoort van het begijnhof.

Het huis op de voorgrond is van een Belgische begijn (kozijnen diep er in en luiken over de hele lengte. Het huis er naast is van een Nederlandse begijn (kozijn vlak met de gevel en luiken in het onderste gedeelte van de ramen).

Over het hele begijnhof treffen we huisjes in Nederlandse en Belgische bouwstijlen naast elkaar.

Uitleg over de productie van tijk in de Bloemekensgang.

Aan de koffie ter afsluiting!

Scroll naar boven