Oproep!! Gezocht: foto’s en materialen

Foto’s en materialen die te maken hebben met de geschiedenis van het onderwijs in Baarle-Hertog

Heemkundekring Amalia van Solms organiseert i.s.m. VBS de Vlinder een tentoonstelling over de geschiedenis van het onderwijs in Baarle-Hertog.  Dit zal doorgaan in de nieuwe gebouwen van de Vlinder op 23 en 24 november 2024. Oud-leerkracht Ceciel Gulickx en Inn van Haeren zijn de trekkers van dit project. 

Voormalig klooster van de Zuster Franciscanessen

Waarom een tentoonstelling?

De schoolgebouwen en het klooster in het centrum staan al enkele jaren leeg. Deze gebouwen zullen omgebouwd worden tot een vernieuwde dorpskern met o.a. appartementen voor jong en oud maar eveneens openbare ruimtes met veel groen en pleinen. We vonden dit een mooie gelegenheid om een terugblik te werpen op meer dan 100 jaar onderwijs in Baarle.

1997 Scholen-sporthal Baarle-Hetog

Thema’s

Afhankelijk van het materiaal dat aangeleverd wordt, zal er een indeling volgens thema’s worden gemaakt.  We denken bijvoorbeeld aan zoveel mogelijk klasfoto’s van vroeger tot nu, foto’s van de gebouwen door de jaren heen,  van schooluitstapjes, van de verschillende heilige processies, van grootouderfeesten, … . We gaan binnenkort ook op bezoek bij  de zusters Franciscanessen te Herentals. Zij zijn namelijk de bakermat van het onderwijs in Baarle. Hopelijk kunnen zij ons mee op weg helpen met hun verhalen en hebben zij nog leuke foto’s of materialen.

Klasfoto

Heb jij interessante foto’s, video’s of ander materiaal?

Bij deze dus een warme oproep:

Heb jij foto’s, oude schoolmaterialen, oude turnzakken, oude rapporten, … die we mogen gebruiken?  Je kan het zo gek niet bedenken, of het krijgt een plekje in onze tentoonstelling.

Nieuwe klaarovers gemeente Baarle-Hertog

Alle materialen mogen afgeleverd worden bij het Heemhuis.  In onderling overleg kunnen we ze eventueel ook komen ophalen.  Hiervoor mag je mailen naar: fototentoonstelling@amaliavansolms.org

De werkgroep zoekt nog versterking!

Wil jij graag meewerken aan het identificeren van personen op foto’s? Of voel je je geroepen om thema’s mee uit te werken voor de tentoonstelling? Meld je dan aan bij Ceciel Gulickx of Inn van Haeren via fototentoonstelling@amaliavansolms.org

Scroll naar boven